Vieraslajien torjunta

Biologinen monimuotoisuus on tärkeää, jotta luonto selviää ympäristössä tapahtuvista muutoksista. Lajiköyhät alueet ovat siten haavoittuvaisempia, koska niiltä puuttuu lajirikkaiden alueiden tarjoama suoja. Haitalliset vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta syrjäyttämällä alkuperäisiä lajeja ja tekemällä alueista yksitoikkoisempia ja herkempiä muutoksille.  

PIA on kolmivuotinen (2022-2023) projekti, jonka rahoittavat ELY-keskus ja Pietarsaaren seudun viisi kuntaa. Tavoitteena on kehittää haitallisten vieraskasvilajien hoitosuunnitelma, joka keskittyy ensisijaisesti jättipalsamin ja komealupiinin torjuntaan. Projekti on osa Pietarsaaren seudun ilmastotyötä.

Suojellaan Pietarsaaren seudun luonnon monimuotoisuutta yhdessä!

Seuraa projektia socialisessa mediassa osoitteessa #projektPIA #PIAprojekti 


PIA:n projektinvetäjänä Luodossa vuonna 2022 toimii Tommy Sulkakoski (kesä-heinäkuu)
sähköposti: tommy.sulkakoski@larsmo.fi

(Sivu päivitetty 05.09.2022, Klo 10:53)