Jätehuolto

Luodon kunta on yhdessä seudun muiden kuntien kanssa Ekorosk Oy:n omistaja. Yritys hoitaa kuntien jätehuoltotehtäviä. Kuntalaiset ovat liittymisvelvollisia järjestettyyn jättenkuljetukseen.

Kotitalousjätteet lajitellaan biologiseen jätteeseen (ruoantähteet ilman pakkausta, kahvin ja teen porot suodattimineen) ja energiajätteeseen (vaipat ja siteet, likaiset kartonki- ja muovipakkaukset, leivinpaperi, käytetyt talouspaperit, servetit, lahjapaperit ja –nauhat, likaiset elintarvikepakkaukset, pöly ja pölynimuripussit). Biojäte laitetaan erilliseen jätesäiliöön. Pussit laitetaan yksityiseen jäteastiaan tai vuokrattuun jäteastiaan ja kuljetetaan järjestetysti Ekoroskin lajittelulaitokselle. Roskapusseja ei saisi koskaan laittaa täynnä olevan jäteastian ulkopuolelle.

Kierrätysjäte kuten lasi, paperi ja pienempi metalliromu viedään lähimpään Ekopisteeseen. Muu isompi jäte kuljetetaan hyötykäyttöasemalle.

Ongelmajätteet kuten jäteöljy, patterit, vanhat maalit ja suihkepullot kuljetetaan hyötykäyttöasemalle tai suoraan Pirilössä sijaitsevaan Ekoroskiin. Ongelmajätteitä ei saa hävittää luontoon. Maanomistaja voi joutua vastaamaan saastuneen alueen puhdistamisesta.

Kunnallisten jätteidenkäsittelymääräyksien mukaan muun jätteen kuin käsittelemättömän puun ja puhtaan paperin poltto on kielletty. Polton on tapahduttava kiinteistön lämmityksen yhteydessä. Jätteidenpoltto avoimessa tynnyrissä on kiellettyä. 

Kesäpaikan jätteenkäsittely hoituu samoja periaatteita noudattaen. Lyhyen oleskelun ajaksi voi vuokrata jäteastia jätekuljettajalta. Ekorosk tiedottaa eri alueilla toimivista kuljettajista. Roskat voi tietenkin myös viedä kotiin varsinaiseen jäteastiaan. Jätemaksu peritään kaikilta kesämökkiläisiltä jotka asuvat ulkopuolisissa kunnissa. 

Muista siivota jälkesi leirinnän ja retken jälkeen.

Teknisten palveluiden lautakunta valvoo että kunnan jätteidenkäsittely hoidetaan oikein. Yhteisessä jätelautakunnassa käsitellään lupia poiketa järjestetystä kuljetuksesta. Ympäristötarkastaja tarkistaa lupa-anomukset ja tiedottaa keinoista parantaa jätteenkäsittelyä.

Luodon jätepisteet:

1. Strandboden, Assarskärsvägen 1 
2. Grill 57, Bosundvägen 57 A 
3. Fagernäs, Marieholmsvägen 1
4. Furuholmen, Villavägen
5. Vikarholmen, Sundvägen
6. Näs, Kärlekavägen
7. Holmin koulu, Kackurvägen 10
(8. Bosundin venesatama, ainoastaan kesäisin)  

Hyötykäyttöasema Luodon Gammelhagenin teollisuusalueella on avoinna tiistaisin klo 14.00-18.00 ja kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 10.00-13.00. Asema on auki seuraavana lauantaina jos ensimmäinen lauantai on pyhäpäivä.
 

(Sivu päivitetty 28.01.2019, Klo 10:40)