Jätehuolto

Luodon kunta on osakkaana kunnallisessa jätehuoltoyhtiö Ekorosk Oy:ssä, jonka tehtävänä on tuottaa jätehuoltopalveluja osakaskuntien alueella. Ekoroskin toiminta-alueella talousjätteet lajitellaan erillisiin jäteastioihin kerättävään bio- ja energiajätteeseen joka kuljetetaan järjestetysti Ekoroskiin. Kuntalaiset ovat liittymisvelvollisia liittymään järjestettyyn jätekuljetukseen. Kierrätysjäte kuten lasi, paperi, kartonki, metalli ja patterit viedään lähimpään Ekopisteeseen. Vaarallinen jäte ja ongelmajätteet sekä suuremmat erät energiajätettä ja kierrätysjätettä kuljetetaan Kuusitie 3:ssa sijaitsevaan hyötykäyttöasemaan tai vaihtoehtoisesti Pirilön jätekeskukseen.  

Vapaa-ajan asutuksen jätteitä varten löytyy aluekohtaisia keräyspaikkoja. Vapaa-ajan asutuksen jäteastiat ovat tarkoitettu ainoastaan kesäasukkaiden bio- ja energiajätteeseen lajitetulle keittiöjätteelle. Muun tyyppiset jätteet viedään ekopisteeseen tai hyötykäyttöasemaan.

Kunnallisten jätteidenkäsittelymääräysten mukaan jätteiden hävittäminen  maahan kaivamalla tai polttamalla on kielletty. Ainoastaan käsittelemättömän puun ja puhtaan paperin polttaminen kiinteistön tulisijassa on sallittu. Pieniä määriä kuivia oksia, kuivia olkia, hakkuujätettä ja käsittelemätöntä puujätettä voidaan polttaa avoimessa tynnyrissä asemakaava-alueella.

Pohjanmaan jätelautakunta, joka on Ekoroskin jäsenkuntien yhteinen lautakunta, vastaa asutuksen jätteidenkäsittelystä. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu m.m. jätteidenkäsittelymääräysten laatiminen ja jätemaksujen määrääminen sekä jäteastioiden poikkeavia tyhennysaikavälejä koskevien hakemusten käsitteleminen.

Kunnallinen ympäristösuojeluviranoimainen vastaa jätehuollon valvonnasta ja roskaantumisasioista.  

 

Tietoa Ekoroskista:

Pirilön jätekeskus:
Spituholmintie 90
68600 Pietarsaari
Avoinna: Maanantai klo 8-20, muut arkipäivät kl. 8-18 ja lauantai klo 9-15.

Hyötykäyttöasema:
Kuusitie 3
Avoinna: Tiistai klo 11:30-18 sekä kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 9-13.

Ekopisteet:
Bosundin venesatama, Fallskärintie
Fagernäs, Marieholmintie 1
Vikarholmen, Sundintie
Furuholmen, Mökkitie

Rinki-ekopisteet:
Strandis, Assarskärintie1
Grill 57, Bosundintie 57 A
Holmin koulu, Kackurintie 10
Näs, Kärlekantie

Tietoa vapaa-ajan asutuksen jäteastioiden sijainnista löytyy Ekoroskin verkkosivuilta.(Sivu päivitetty 14.10.2019, Klo 09:00)