Ruoppaukset

Vesialueen ruoppauksesta kaivinkoneella on ilmoitettava asiasta ennakkoon Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen ja vesijättöjä omistavalle osakaskunnalle.

Ilmoitus tehdään suoraan ELY-keskukseeen seuraavan linkin kautta: 

Ruoppau- ja niittoilmoitus

Ilmoituksen voi myös jättää kunnalle.

Ilmoitus on jätettävä ELY-keskukselle viimeistään kuukausi ennen ruoppaustöiden aloittamista. Asiaa koskeville naapureille on myös ilmoitettava.

Länsi ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto käsittelee yli 500 m3 suuruiset ruoppaushankkeet sekä jos ruoppaus jollain tavalla voi vahingoittaa ympäristöä tai omaisuutta tai koskettaa jonkun etua, kun taas ELY-keskus käsittelee pienemmät ruoppaukset sekä Natura 2000-alueilla ja muilla suojelualueilla tapahtuvat ruoppaukset.

Aallonmurtajan tai suurehkon laiturin rakentaminen edellyttää usein kunnan myöntämää toimenpidelupaa. Jos hankkeella on merkittäviä ympäristövaikutuksia saattaa myös Länsi ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston lupa olla tarpeellinen.

Ruoppaaja on aina vastuussa mahdollisista vahingoista luvasta riippumatta. Kaivuutyöt tai ruoppausmassojen sijoitus toisen maa-alueelle vaatii maanomistajan suostumuksen.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä olemassa olevien veneväylien käsityökaluin suoritettavasta kunnossapitoon tai vesikasvillisuuden niitosta.

 

(Sivu päivitetty 27.09.2017, Klo 13:08)