Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja kuten esimerkiksi eläinsuojat, sahat, tietyt vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastot sekä tietyt elintarvike- ja rehuteollisuustoimintaa harjoittavat. Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. 

Linkki eläinsuojien ilmoituslomakkeeseen: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/YSLn_yleinen_ilmoitusmenettely/Elainsuojat

 
(Sivu päivitetty 18.02.2019, Klo 15:35)