Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten (kiviaines, sora, hiekka, savi ja ruokamulta) ottamiseen pois kuljetettavaksi, varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Maa-ainesten ottamislupa jätetään kunnalliselle ympäristölupaviranomaiselle.

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle.Pohjavesialueilla kotitarveotossa noudatetaan samoja suojakerrospaksuuksia kuin lupa-alueillakin.

 

 

 

 

(Sivu päivitetty 18.02.2019, Klo 15:47)