Barn och unga

Larsmo kommun erbjuder olika tjänster för barn, unga och familjer.

Barnpedagogiken i Larsmo omfattar fyra daghem, ett friluftsdaghem samt familjedagvård i hemmet.
I kommunen finns öppen parkverksamhet och familjecafe.
Till verksamheten hör även dagvård före och efter förskolan samt skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Kommunens grundläggande utbildning omfattar fyra förskolor, fyra skolor i åk 1-6 och en skola i åk 7-9.

larsmo webb

 

(Sidan uppdaterad 14.02.2019, kl 15:18)