Aktuellt

Här samlar vi aktuell information gällande utbildning och/eller småbarnspedagogik.Holm skola blomma

Anmälan till förskola och grundskola närmar sig

Anmälan till förskola

Barn som är födda 2015 börjar förskolan hösten 2021. Anmälan till förskolan görs via Wilma. Information angående anmälan skickas till hemmen per post vecka 6.

Ansökan om den kompletterande småbarnspedagogiken

Barn födda 2015 ansöker om plats till den kompletterande småbarnspedagogiken via elektronisk ansökan. Här finns mera information angående ansökan. Anmälan bör ske under tiden 15.2 - 22.2.2021

Anmälan till grundskola

Barn som är födda 2014, samt barn födda 2013 som tidigare beviljats uppskov, anmäls till grundskolan via Wilma. Information om anmälan skickas via Wilma under vecka 6.

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn i åk 1 - 2

Ansökan görs elektroniskt och under tiden 8.3 - 28.3.2021. Här hittar du mera information om ansökan.

 

Larsmo digital lärstig

Nu finns en länk till Larsmoskolornas digitala lärstig under fliken Dokument för skolväsendet

 

Mera information om för-/skolorna och småbarnspedagogiken hittar du under flikarna till vänster.

 

 

 

(Sidan uppdaterad 24.02.2021, kl 11:49)