Finlandsmodellen - hobbyverksamhet i skolorna

Larsmo kommun har beviljats understöd för att ordna avgiftsfri hobbyverksamhet i skolorna i kommunen.

Vi deltar i pilotprojektet, Finlandsmodellen, som ordnas under vårterminen 2021. 

Alla elever i kommunen har via Skolelevsenkäten 2020 fått välja vilken typ av hobbyverksamhet som de önskar sig bland 76 olika alternativ. Baserat på dessa önskemål, har vi i mån av möjlighet, försökt förverkliga en del av dessa önskemål.

Mera information kommer här vartefter alla detaljer kring genomförandet klarnar. Information till föräldrar kommer via Wilma.

FÖR ANMÄLAN OCH MER INFORMATION, VÄLJ SKOLA I VÄNSTRA BALKEN

Alla bilder

Caroline Smedberg
Chef för välfärdstjänster
Anträffbar måndag-onsdag, fredag


(Sidan uppdaterad 19.01.2021, kl 15:29)