Finlandsmodellen - hobbyverksamhet i skolorna

Larsmo kommun har beviljats understöd för att ordna avgiftsfri hobbyverksamhet i skolorna i kommunen.

Vi deltar i pilotprojektet, Finlandsmodellen, som ordnas under vårterminen 2021. 

Alla elever i kommunen har via Skolelevsenkäten 2020 fått välja vilken typ av hobbyverksamhet som de önskar sig bland 76 olika alternativ. Baserat på dessa önskemål, har vi i mån av möjlighet, försökt förverkliga en del av dessa önskemål.

Mera information kommer här vartefter alla detaljer kring genomförandet klarnar. Information till föräldrar kommer via Wilma. 

Skolorna har också egna klubbpengar som används till klubbverksamhet, så det kan också ordnas annan klubbverksamhet som inte nämns här. Skolorna informerar själva om den verksamheten.

FÖR ANMÄLAN OCH MER INFORMATION,välj skola i vänstra balken om du använder dator.
OM DU ANVÄNDER EN MOBIL ENHET: Tryck på menyval uppe i högra hörnet, sen på plus vid Finlandsmodellen och då öppnas skolalternativen.Skolval

Alla bilder

Caroline Smedberg
Chef för välfärdstjänster
Anträffbar måndag-onsdag, fredag


(Sidan uppdaterad 02.02.2021, kl 11:21)