Finlandsmodellen - hobbyverksamhet i skolorna

Larsmo kommun har beviljats 64 000 euro i understöd för att ordna avgiftsfri hobbyverksamhet i skolorna i kommunen läsåret 2021-2022. Tillsammans med kommunens egen andel innebär det att 80 000 euro kan användas för hobbyverksamhet inom Finlandsmodellen i vår kommun.

Under våren 2021 deltog vi i pilotprojektet för Finlandsmodellen och utgående från de erfarenheter vi fick genom det har vi utformat verksamheten för läsåret 2021-2022.

Alla elever i kommunen har via Skolelevsenkäten 2020 fått välja vilken typ av hobbyverksamhet som de önskar sig bland 76 olika alternativ. Baserat på dessa önskemål, muntlig önskemål från elever, föräldrar och lärare och feedback från den enkät som skickades ut till föräldrarna under våren har vi planerat utbudet av hobbyverksamhet.

Mera information om hobbyverksamheten publiceras här inom kort och när skolorna börjat får alla elever en tryckt flyer med de hobbyer som ordnas vid den egna skolan. Information till föräldrar kommer även via Wilma. 

Skolorna har också egna klubbpengar som används till klubbverksamhet, så det kan också ordnas annan klubbverksamhet som inte nämns här. Skolorna informerar själva om den verksamheten.

FÖR ANMÄLAN OCH MER INFORMATION,välj skola i vänstra balken om du använder dator.
OM DU ANVÄNDER EN MOBIL ENHET: Tryck på menyval uppe i högra hörnet, sen på plus vid Finlandsmodellen och då öppnas skolalternativen.Skolval

Alla bilder

Caroline Smedberg
Chef för välfärdstjänster
Anträffbar måndag-onsdag, fredag


(Sidan uppdaterad 02.09.2021, kl 11:34)