Förskolor

Larsmo kommun erbjuder lagstadgad och avgiftsfri förskoleundervisning åt alla barn året innan de börjar sin skolgång. Ansökan om förskoleplats kan hämtas från blankettarkivet.

Förskolebarn som behöver småbarnspedagogisk verksamhet före/efter förskolan ansöker om dagvårdsplats. Ansökan för barn i behov av småbarnspedagogik före/efter förskolan hösten 2018 sker elektroniskt på kommunens hemsida i samband med inskrivning till förskolan.

Blanketter

Vid behov kontakta bildningsavdelningen eller förskolorna.

I Larsmo verkar fyra förskolor och dessa följer skolornas verksamhetstider (se skolornas arbetsdagar). Verksamhetspunkterna är:

Bosund förskola
Skolvägen 9
68555 Bosund
044 7877 470
bosund.forskola@edu.larsmo.fi        

 

Holm förskola
Videvägen 1
68570 Larsmo
(06)7857 262
holm.forskola@edu.larsmo.fi

 

Näs förskola
Näsvägen 32
68560 Eugmo
(06) 7282 097
nas.forskola@edu.larsmo.fi

 

Risö förskola
Backvägen 7
68580 Furuholmen
044 7217 515
riso.forskola@edu.larsmo.fi

 

 

(Sidan uppdaterad 30.08.2019, kl 08:37)