Förskolor


Larsmo kommun erbjuder lagstadgad och avgiftsfri förskoleundervisning åt alla barn året innan de börjar sin skolgång. 

I Larsmo blir alla barn anvisade en plats i förskolan (Lagen om grundläggande utbildning § 6 har ändrats genom en lag (1040/2014) som trädde ikraft 1.1.2015 enligt vilken kommunen skall anvisa en närskola enligt samma princip som anvisning av närskola för läropliktig elev)

Svenska skolsektionen anvisar en närskola till alla elever utgående från elevernas hemadress, dvs. eleverna anvisas plats i närskolans förskola. Om ni önskar anhålla om att få gå i en annan förskola än anvisad närskola finns det blanketter för detta här: www.larsmo.fi/blanketter/bildningen. Ni får även blanketter från kommunens info.

 

Den anvisade förskolan finns färdigt på den elektroniska blanketten. Information om anmälan skickas till hemmen per post vecka 6. Med bifogade Wilma-koder gör man sin anmälan, ifall du inte fått något brev med Wilma-koder, vänligen ta kontakt med: Madeleine Englund-Svenlin tel. 067857206 eller per e-mail: madeleine.englund-svenlin@larsmo.fi

På den elektroniska blanketten kan ni även ge anmälan om:

-          Specialdieter

o   Barn och elever har möjlighet att få specialkost av medicinska, etiska eller religiösa skäl. Beställning av specialkost kan inte göras för att få annan mat om man inte tycker om den mat som erbjuds. Om barnets specialkost ändras ansvarar vårdnadshavare för att informera och förmedla nytt intyg till skolans kök. Av de barn som har mjölkallergi, glutenintolerans och någon livsmedelsallergi krävs läkarintyg (det kan lämnas in skilt till skolan)

-          Ansöka om skolskjuts (över 3 km, kfgebeslut 22.1.2003/§3). Observera: Ifall ni ansöker om plats i en annan förskola än den anvisade har barnet inte rätt till skolskjuts. 

 

Till förskolan anmäler vårdnadshavaren sitt barn elektroniskt via bifogade WILMA koder i brev som blivit skickade till hemmen. Anvisningar och nyckelkoder finns bifogade i brevet.

Om du inte har barn i Wilma sedan tidigare går du till den här adressen för att anmäla ditt barn:

https://larsmo.inschool.fi/connect (instruktionsvideo)

Om du redan har barn i Wilma sedan tidigare går du till den här adressen:

https://larsmo.inschool.fi (instruktionsvideo)

 

De barn som delar i förskoleundervisning har rätt till småbarnspedagogik före och efter förskolan. Vid behov av småbarnspedagogik  före/efter förskolan ansöker du om elektroniskt med en blankett som finns här:

 Länk till elektronisk ansökan

Ansökan om småbarnspedagogik före/efter förskolan skall inlämnas under perioden 2.3 – 8.3.2020.
Kan även inlämnas kontinuerligt under året om behov uppstår.
Vid behov kontakta avdelningen för barnpedagogik, Annette Mäenpää tfn. 044-7217610

 

I Larsmo verkar fyra förskolor och dessa följer skolornas verksamhetstider (se skolornas arbetsdagar). Verksamhetspunkterna är:

Bosund förskola
Skolvägen 9
68555 Bosund
044 7877 470
bosund.forskola@edu.larsmo.fi        

 

Holm förskola
Videvägen 1
68570 Larsmo
044 7877 472
holm.forskola@edu.larsmo.fi

 

Näs förskola
Näsvägen 32
68560 Eugmo
044 7877 471
nas.forskola@edu.larsmo.fi

 

Risö förskola
Storströmsgränden 10
68580 Larsmo
044 7217 515
riso.forskola@edu.larsmo.fi

Madeleine Englund-Svenlin
Kanslist
Anträffbar må-to

 

(Sidan uppdaterad 15.03.2021, kl 11:22)