Verksamhet för 6-åringar före/efter förskolan samt morris/eftis skolbarn

Avdelningen för barnpedagogik ordnar kompletterande småbarnspedagogik för 6-åringar före/efter förskolan samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn åk 1-2 samt elever i specialundervisning. 

Verksamheten inleds första skoldagen, 16.8 2022- 
Verksamheten pågår vardagar från kl. 06.30 till kl. 16.30.

Larsmo kommun tar i bruk elektronisk närvaroregistrering av barn i kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan samt skolbarnens morris och eftis från 1.9 2020- Vänligen läs närmare på hemsidan under fliken "småbarnspedagogik" -> "päikky". Info ges också på enheten då barnet börjar. 

Vårdnadshavarnas inloggning till Päikky. 

Starta Er webbläsare Chrome, Firefox eller Safari. Päikky fungerar inte med Internet Explorer.

 

Servicehandledning till familjer ges av Annette Mäenpää tfn. 044-7217610

 

Ansökan sker elektroniskt på länken nedan:

Ansökan om verksamhet före/efter förskolan 

Ansökan morris/eftis för skolbarn åk 1-2 

Vid ansökan bör Ni identifiera er med bankkoder (Suomi.fi). Om Ni använder er av Suomi.fi-tjänsten kommer Ni att få beslut om barnets plats och avgift elektroniskt till ert Suomi.fi konto fr.o.m. hösten 2021- . 

Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi.

Ni godkänner mottagande av platsen via denna länk: https://larsmo.epalvelu.fi/forms/luoto/sbp-godkannandeavservice/

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom 2–7 dagar efter att beslutet skickats.

 

 

Om behovet upphör under verksamhetsåret behöver platsen sägas upp via denna länk:

Uppsägning av plats inom kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskolan samt verksamhet före och efter skolan 

 

 

Frågor rörande förskolebarnens verksamhet före/efter förskolan riktas till förman Monica Sandberg tfn. 044-7217244

Förman för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamheten är Tanja Brännbacka tfn. 044-7217661

 

Bosund kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan
Tel. 044 7217 666

Holm kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan
Tel. 044 7217 664

Näs kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan
Tel. 044 7217 665 

Risö kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan
Tel. 044 7217 663

Bosund skoleftis för barn åk 1-2
Tel. 044-7217633

Holm skol morris/eftis för barn åk 1-2
Tel. 044-7217631

Näs skoleftis för barn åk 1-2
Tel. 044 7217665

Risö skoleftis för barn åk 1-2
Tel. 044 7217632

(Sidan uppdaterad 12.10.2022, kl 09:51)