Verksamhet för 6-åringar före/efter förskolan samt morris/eftis skolbarn

Avdelningen för barnpedagogik ordnar kompletterande småbarnspedagogik för 6-åringar före/efter förskolan samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn åk 1-2 samt elever i specialundervisning. 

Verksamheten inleds första skoldagen.


Verksamheten pågår från kl. 06.30 till kl. 16.30.

Larsmo kommun tar i bruk elektronisk närvaroregistrering av barn i kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan samt skolbarnens morris och eftis från 1.9 2020- Vänligen läs närmare på hemsidan under fliken "småbarnspedagogik" -> "päikky". Info ges också på enheten i augusti månad.

Vårdnadshavarnas inloggning till Päikky. 

Starta Er webbläsare Chrome, Firefox eller Safari. Päikky fungerar inte med Internet Explorer.Frågor rörande förskolebarnens verksamhet före/efter förskolan riktas till förman Monica Sandberg tfn. 044-7217244

Förman för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamheten är Tanja Brännbacka tfn. 044-7217661

 

Ansökan sker elektroniskt på länken nedan:

Ansökan om verksamhet före/efter förskolan

Ansökan morris/eftis för skolbarn åk 1-2

Vid ansökan bör Ni identifiera er med bankkoder (Suomi.fi). Om Ni använder er av Suomi.fi-tjänsten kommer Ni att få beslut om barnets plats och avgift elektroniskt till ert Suomi.fi konto fr.o.m. hösten 2021- . 

 

Uppsägning av plats inom kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskolan samt verksamhet före och efter skolan 

Om behovet upphör under verksamhetsåret behöver platsen sägas upp skriftligen minst 1 månad på förhand, blanketten returneras till enheten, kommunens postlåda vid kommungården eller via e-post till annette.maenpaa@larsmo.fi

 

 

Bosund förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 666

Holm förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 664

Näs förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 665 

Risö förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 663

 

(Sidan uppdaterad 17.06.2021, kl 12:51)