Verksamhet för 6-åringar före/efter förskolan samt morris/eftis skolbarn

Avdelningen för barnpedagogik ordnar kompletterande småbarnspedagogik för 6-åringar före/efter förskolan samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn åk 1-2 samt elever i specialundervisning. 

Verksamheten inleds första skoldagen 18.8 2020-

Morgonvården kan ordnas i sammansatta grupper för barn 6-8 år.

Verksamheten för 6-åringar före/efter förskolan ordnas i samma utrymmen som förskolan. Verksamheten för 6-åringar och skolbarn ordnas i första hand i skilda grupper med egen ledare för verksamheten.

Verksamheten pågår från kl. 06.30 till kl. 16.30.

Larsmo kommun tar i bruk elektronisk närvaroregistrering av barn i kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan samt skolbarnens morris och eftis från 1.9 2020- Vänligen läs närmare på hemsidan under fliken "småbarnspedagogik" -> "päikky". Info ges också på enheten i augusti månad.

Vårdnadshavarnas inloggning till Päikky. 

Starta Er webbläsare Chrome, Firefox eller Safari. Päikky fungerar inte med Internet Explorer.Frågor rörande förskolebarnens verksamhet före/efter förskolan riktas till verksamhetens förman Monica Sandberg tfn. 044-7217244

Förman för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamheten är Tanja Brännbacka tfn. 044-7217661

Inför hösten 2020 behöver ansökan om småbarnspedagogik före/efter förskolan samt ansökan till morris/eftis för skolbarn vara in senast 11.3 2020

Ansökan sker elektroniskt på länken nedan:

Ansökan om vård före/efter förskolan (ansökan kan göras under tiden 4.3-11.3 2020)

Ansökan morris/eftis för skolbarn åk 1-2 (ansökan kan göras under tiden 4.3-11.3 2020)

Vid ansökan bör Ni identifiera er med bankkoder (Suomi.fi). Om Ni använder er av Suomi.fi-tjänsten kommer Ni att få beslut om barnets plats och avgift till ert Suomi.fi konto.

Om barnet går i avgiftsfri förskola och behöver småbarnspedagogik före och/eller efter förskolan kan följande avgift tas ut, maximalt:

Max 60h/månad (per vecka 1-14h) 50% avgift av 288 euro
Max 86h/månad (per vecka 15-20h) 60% avgift av 288 euro
Max 115h/månad (per vecka 21-27h) 70% avgift av 288 euro
Max 149h/månad (per vecka 28-34h) 85% avgift av 288 euro
150h/månad eller mer (per vecka 35h-) 100% avgift = 288 euro

Avgiften är inkomstbaserad. Detta innebär att Ni behöver lämna in familjens inkomstuppgifter senast då verksamheten inleds 18.8 2020 samt info om familjens storlek innan vi kan uppge just Er familjs avgift.

Ifall barn som går i förskola behöver heldagsvård under skolans ledigheter (jullov, sportlov och sommarlov) uppbärs avgift i enlighet med vårdbehovet.

För tillfällig barndagvård tas en avgift om 9 €/dag för halvdagsvård och 15 € för heldagsvård.

Om barnet går i åk 1 eller 2 är avgiften för morgon- och/eller eftermiddagsvård icke inkomstbaserad:

Timmarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten adderas ihop. 

Barnet deltar max 42h/månad (ca 2h/dag) 80 euro
                      max 63h/månad (ca 3h/dag) 100 euro
                      max 84h/månad (ca 4h/dag) 130 euro
                      max 105h/månad (ca 5h/dag) 160 euro
                      max 126h/månad (ca 6h/dag) 170 euro
                      max 147h/månad (ca 7h/dag) 200 euro

Om barnet har inplanerat närvarotider i Päikky eller deltar i verksamheten 1-10d/mån i verksamheten är avgiften 60% av den fastslagna avgiften, t.ex. 60% av 130 euro.

Avgiften för morgon- och eftermiddagsverksamhet är sammansatt till en avgift fr.o.m. 1.8 2016.

Man har rätt att ansöka om nedsatt deltagaravgift för skolbarnen morgon- och eftermiddagsverksamhet 
i åk 1-2 pga. familjens ekonomiska situation. Ansökan får vara fritt formulerad samt bifoga vårdnadshavarnas inkomstuppgifter.

 

Bosund förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 666

Holm förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 664

Näs förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 665 

Risö förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 663

 

(Sidan uppdaterad 04.11.2020, kl 07:53)