Verksamhet för 6-åringar före/efter förskolan samt morris/eftis skolbarn

Avdelningen för barnpedagogik ordnar dagvård/småbarnspedagogik för 6-åringar före/efter förskolan samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn åk 1-2 samt elever i specialundervisning om vårdnadshavarna arbetar eller studerar heltid.

Morgonvården ordnas i sammansatta grupper för barn 6-8 år.

Verksamheten för 6-åringar före/efter förskolan ordnas i samma utrymmen som förskolan. Verksamheten för 6-åringar och skolbarn ordnas i första hand i skilda grupper med egen ledare för verksamheten.

Verksamheten pågår från kl. 06.30 till kl. 16.30.

Frågor rörande förskolebarnens verksamhet före/efter förskolan riktas till verksamhetens förman Monica Sandberg tfn. 044-7217244

Förman för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamheten är Maria Kaptens tfn. 044-7217661

Inför hösten 2019 behöver ansökan om småbarnspedagogik före/efter förskolan samt ansökan till morris/eftis för skolbarn vara in senast 18.2 2019.

Ansökan sker elektroniskt på länken nedan:

Ansökan om vård före/efter förskolan (ansökan in 18.2 2019)

Ansökan morris/eftis för skolbarn åk 1-2 (ansökan in 18.2 2019)

Om vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar har barnet rätt till småbarnspedagogik före/efter förskolan.

Om barnet går i avgiftsfri förskola och behöver dagvård före och/eller efter förskolan kan följande avgift tas ut, maximalt:

Max 60h/månad (per vecka 1-14h) 50% avgift av 289 euro
Max 86h/månad (per vecka 15-20h) 60% avgift av 289 euro
Max 115h/månad (per vecka 21-27h) 70% avgift av 289 euro
Max 149h/månad (per vecka 28-34h) 85% avgift av 289 euro
150h/månad eller mer (per vecka 35h-) 100% avgift = 289 euro

Avgiften är inkomstbaserad. Detta innebär att Ni behöver lämna in familjens inkomstuppgifter senast 23.8 2019 samt info om familjens storlek innan vi kan uppge just Er familjs avgift.

Ifall barn som går i förskola behöver heldagsvård under skolans ledigheter (jullov, sportlov och sommarlov) uppbärs avgift i enlighet med vårdbehovet.

För tillfällig barndagvård tas en avgift om 9 €/dag för halvdagsvård och 15 € för heldagsvård.

Om barnet går i åk 1 eller 2 är avgiften för morgon- och/eller eftermiddagsvård icke inkomstbaserad:
Barnet deltar max 2h/dag 80 euro
                      max 3h/dag100 euro
                      max 4h/dag 130 euro
                      max 5h/dag 160 euro
                      max 6h/dag 170 euro
                      mer än 6h/dag 200 euro

Om man deltar 1-10d/mån i verksamheten är avgiften 60% av den fastslagna avgiften, t.ex. 60% av 130 euro.

Avgiften för morgon- och eftermiddagsverksamhet är sammansatt till en avgift fr.o.m. 1.8 2016.

Man har rätt att ansöka om nedsatt deltagaravgift för skolbarnen morgon- och eftermiddagsverksamhet 
i åk 1-2 pga. familjens ekonomiska situation. Ansökan får vara fritt formulerad samt bifoga vårdnadshavarnas inkomstuppgifter.

(Sidan uppdaterad 08.08.2019, kl 14:23)