Verksamhet för 6-åringar före/efter förskolan samt morris/eftis skolbarn

Avdelningen för barnpedagogik ordnar kompletterande småbarnspedagogik för 6-åringar före/efter förskolan samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn åk 1-2 samt elever i specialundervisning. 

Verksamheten inleds första skoldagen.


Verksamheten pågår från kl. 06.30 till kl. 16.30.

Larsmo kommun tar i bruk elektronisk närvaroregistrering av barn i kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan samt skolbarnens morris och eftis från 1.9 2020- Vänligen läs närmare på hemsidan under fliken "småbarnspedagogik" -> "päikky". Info ges också på enheten i augusti månad.

Vårdnadshavarnas inloggning till Päikky. 

Starta Er webbläsare Chrome, Firefox eller Safari. Päikky fungerar inte med Internet Explorer.Frågor rörande förskolebarnens verksamhet före/efter förskolan riktas till förman Monica Sandberg tfn. 044-7217244

Förman för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamheten är Tanja Brännbacka tfn. 044-7217661

 

Ansökan sker elektroniskt på länken nedan:

Ansökan om verksamhet före/efter förskolan (ansökan kan göras under tiden 15.2 - 22.2 2021, samtidigt som Ni anmäler ert barn till förskolan)

Ansökan morris/eftis för skolbarn åk 1-2 (ansökan kan göras under tiden 8.3-28.3 2021)

Vid ansökan bör Ni identifiera er med bankkoder (Suomi.fi). Om Ni använder er av Suomi.fi-tjänsten kommer Ni att få beslut om barnets plats och avgift till ert Suomi.fi konto.

 

Uppsägning av plats inom kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskolan samt verksamhet före och efter skolan 

Om behovet upphör under verksamhetsåret behöver platsen sägas upp skriftligen minst 1 månad på förhand, blanketten returneras till enheten, kommunens postlåda vid kommungården eller via e-post till annette.maenpaa@larsmo.fi

 

 

Bosund förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 666

Holm förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 664

Näs förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 665 

Risö förskolas morris/eftis
Tel. 044 7217 663

 

(Sidan uppdaterad 21.04.2021, kl 11:40)