Avgifter för verksamheten

Om barnet går i avgiftsfri förskola och behöver småbarnspedagogik före och/eller efter förskolan kan följande avgift tas ut från 1.8 2022, maximalt:

Max 60h/månad (per vecka 1-14h) 50% avgift av 295 euro
Max 86h/månad (per vecka 15-20h) 60% avgift av 295 euro
Max 115h/månad (per vecka 21-27h) 70% avgift av 295 euro
Max 149h/månad (per vecka 28-34h) 85% avgift av 295 euro
150h/månad eller mer (per vecka 35h-) 100% avgift = 295 euro

Avgiften är inkomstbaserad. Detta innebär att Ni behöver lämna in familjens inkomstuppgifter senast då verksamheten inleds samt info om familjens storlek innan vi kan uppge just Er familjs avgift.

Ifall barn som går i förskola behöver heldagsvård under skolans ledigheter (jullov, sportlov och sommarlov) uppbärs avgift i enlighet med vårdbehovet.

För tillfällig barndagvård tas en avgift om 9 €/dag för halvdagsvård och 15 € för heldagsvård.

Om barnet går i åk 1 eller 2 är avgiften för morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet icke inkomstbaserad:

Timmarna för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet adderas ihop. 

Barnet deltar max 42h/månad (ca 2h/dag) 80 euro
                      max 63h/månad (ca 3h/dag) 100 euro
                      max 84h/månad (ca 4h/dag) 130 euro
                      max 105h/månad (ca 5h/dag) 160 euro
                      max 126h/månad (ca 6h/dag) 170 euro
                      max 147h/månad (ca 7h/dag) 200 euro

Om barnet har inplanerat närvarotider i Päikky eller deltar i verksamheten 1-10d/mån i verksamheten är avgiften 60% av den fastslagna avgiften, t.ex. 60% av 130 euro.

Avgiften för morgon- och eftermiddagsverksamhet är sammansatt till en avgift fr.o.m. 1.8 2016.

Man har rätt att ansöka om nedsatt deltagaravgift för skolbarnen morgon- och eftermiddagsverksamhet 
i åk 1-2 pga. familjens ekonomiska situation. Ansökan får vara fritt formulerad samt bifoga vårdnadshavarnas inkomstuppgifter.

 

(Sidan uppdaterad 22.02.2022, kl 08:02)