Övrig bildning

Arbis

Jakobstads svenska arbetarinstitut ordnar kurser för kommuninvånarna i Larsmo. För respektive kurs betalas en kursavgift. Seniorer och arbetslösa beviljas gratis kurser. Arbetarinstitutet publiserar årligen ett studieprogramhäfte.

Musikundervisning

Jakobstadsnejdens musikinstitut

(Sidan uppdaterad 20.02.2019, kl 12:05)