Övrig bildning

Arbis

Jakobstads svenska arbetarinstitut ordnar kurser för kommuninvånarna i Larsmo. För respektive kurs betalas en kursavgift. Seniorer och arbetslösa beviljas gratis kurser. Arbetarinstitutet publiserar årligen ett studieprogramhäfte.

Musikundervisning

Musikhuset i Jakobstad

(Sidan uppdaterad 29.01.2020, kl 10:37)