Övrig bildning

Arbis

Jakobstads svenska arbetarinstitut ordnar kurser för kommuninvånarna i Larsmo. För respektive kurs betalas en kursavgift. Seniorer och arbetslösa beviljas gratis kurser. Arbetarinstitutet publicerar årligen ett studieprogramhäfte.

Wava-institutet - grundläggande konstundervisning i Jakobstadsnejden

Vid Wava-institutet kan du, barn, ung eller vuxen, studera musik, bildkonst, dans och teater målinriktat enligt läroplan. Därtill erbjuds musik för småbarn, också kallad musiklekis, samt projektbaserad ordkonstundervisning. Även om största delen av eleverna är barn och ungdomar, erbjuds också vuxna möjligheten att ta lektioner enskilt, i band eller kör via institutets öppna avdelning.

Varje vecka deltar över 800 elever från Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby i Wava-institutets verksamhet under ledning av fler än 40 lärare. Verksamheten är flerspråkig.

https://wavainstitutet.fi

Wava-institutets folder

 

 

(Sidan uppdaterad 22.04.2022, kl 13:01)