Skolor

I Larsmo finns fyra skolor för åk 1-6: Bosund skola, Näs skola, Holm skola och Risö skola.

Förskolorna är likaså fyra till antalet: Bosund förskola, Näs förskola, Holm förskola samt Risö förskola. 

I Cronhjelmskolan i Holm ordnas utbildning för årskurserna 7-9. Cronhjelmskolan invigdes hösten 2001 och  är enspråkigt svensk.

Finskspråkiga elever, från förskola till årskurs 9, går i finskspråkiga skolor i Jakobstad. Elever på andra stadiet kan fritt söka till vilket gymnasium eller vilken yrkesutbildningsenhet som helst i landet.

Blanketter med utbildningsanknytning kan hämtas från blankettarkivet.

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 23.09.2020, kl 10:42)