Skolor

Bilder skola2

I Larsmo finns fyra skolor för åk 1-6: Bosund skola, Näs skola, Holm skola och Risö skola. I anslutning till dem finns även de fyra förskolorna. Förskola ordnas för alla 6-åringar.

I Cronhjelmskolan i Holm ordnas utbildning för årskurserna 7-9. Cronhjelmskolan invigdes hösten 2001 och är enspråkigt svensk.

Finskspråkiga elever, från förskola till årskurs 9, går i finskspråkiga skolor i Jakobstad. Elever på andra stadiet kan fritt söka till vilket gymnasium eller vilken yrkesutbildningsenhet som helst i landet.

 

 

Blanketter med utbildningsanknytning hittas i blankettarkivet.


Här hittar du mera information om Wilma

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 12.01.2021, kl 15:58)