Skolor

I Larsmo finns fyra skolor för åk 1-6: Bosund skola, Näs skola, Holm skola och Risö skola.

Förskolorna är likaså fyra till antalet: Bosund förskola, Näs förskola, Holm förskola samt Risö förskola. 

I Cronhjelmskolan i Holm ordnas utbildning för årskurserna 7-9. Cronhjelmskolan invigdes hösten 2001 och  är enspråkigt svensk.

Finskspråkiga elever, från förskola till årskurs 9, går i finskspråkiga skolor i Jakobstad. Elever på andra stadiet kan fritt söka till vilket gymnasium eller vilken yrkesutbildningsenhet som helst i landet.

Blanketter med utbildningsanknytning kan hämtas från blankettarkivet.

[contact_member,name="Ingmar Juselius",id=26,details=Name-Designation-Phone-MobilePhone-Email]

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 12:50)