Bosund skola

KONTAKT

Bosund skola:

Skolvägen 13, 68555 Bosund

Rektor: 728 3100 / 050 383 3119

Lärarrum: 781 0157

 

Bosund Förskola:

Skolvägen 9, 68555 Bosund

044 7877 470

Kök: 044 721 7330

 

E-post: förnamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Wilma: https://larsmo.inschool.fi

 

LÄSÅRET 2020-2021

Augusti 

18 Skolstart, F-6

 

 

September

3 Rörelsekvarten, äventyrsdag 6a

16 Skolfotografering, F-6

17 Höstvandring

23 Idrottsdag

25 HoS-dagen

 

Oktober

 15-16 Höstlov

 

 

---------------

BOSUND FÖRSKOLAS OCH SKOLAS LÄSÅRSBERÄTTELSE 2018-2019

Läsåret startade den 14 augusti 2018. Till Bosund förskolan kom 20 barn och till skolan 140 elever. 

Förskolans verksamhet har letts av förskollärare Veronica Saarman. Till sin hjälp har Veronica haft barnträdgårdslärare (lärare i förskola) Linda Östman och barnledaren Carina Öhman. Kommunens nya specialbarnträdgårdslärare Jessica Häger har hjälpt till ett par gånger i veckan.

I skolan har vi haft tre parallellklasser och tre enkla klasser. Klassansvar för respektive klasser har hafts av Janina Tunér (1a), Karin, Kronholm (1b), Eva Thylin, Monica Larsson-Lolax (3), Johanna-Järn-Dahl (4a), Jens Lindholm (4b), Brigitte Fagerström (5a), Sophia Svenfelt (5b), och Sabina Wallis (6). Maria Sundkvist har varit skolans speciallärare. Maria Vikström har undervisat i finska (5a, 5b, 6). Undertecknad har varit skolans rektor med Jens Lindholm som vicerektor.

Inom ramen för läroplanens mångvetenskapliga områden har vi under läsåret arbetat med att stärka elevernas självkänsla och att stimulera till samarbete. Det har vi  genomfört under en temadag per månad. Tack vare bidrag från vår Hem och Skola-förening kunde vi dessutom bjuda eleverna på en teaterföreställning, Skolans kung. Arbetet med att stärka elevernas läsförmåga har också fortsatt. Vi har i år haft  läsveckor, läsnatt, pappafrukost och sommarlovsläsning. Lärare Johanna Järn-Dahl har planerat läsverksamheten utgående från skolans läsplan. Skolans klubbutbud har varit rikligt och många elever har deltagit. Klubbverksamheten har planerats av lärare Brigitte Fagerström.

Bland övrig verksamhet utanför skolan kan nämnas välsignandet av ettorna i Larsmo kyrka, en höstvandring kring Bosund vandringsled, Larsmoskolornas idrotts- och skiddag, simundervisning (åk 3), Företagsbyn (åk 6), slalomresa (åk 5-6) Påskvandring (åk 6), Mellersta Österbottens distrikts skolfotbollsturnering (åk 5-6) och Innokas Robottävlingarna i Villmanstrand (åk 4-6). Vi har dessutom haft beök från Mellersta Österbottens Kammarorkester och Jakobstadsnejdens musikinstitut. En gårdsfest var inprickad i maj. Men då regnade det,  så vi flyttade den inomhus.

Lördagen den 1 juni medverkade skolan  i Larsmoskolrnas avslutningsgudstjänst. Vi sjöng två sånger. Filip Lindholm och Ebbe Sundström läste bibeltexter.

Ingmar Juselius

Rektor

 

Axlock ur skolans kalender:

Augusti

14 Skolstart

23 Ettorna välsignas, 1

 

September

06 Höstvandring, 1-6

07 Morgonsamling, 4a

12 Larsmoskolornas idrottsdag, 3-6

20 Skolfotografering, F-6

21 FRK:s Hungerdag

24 Föräldramöte / Årsmöte, Bosund Hem och Skola

28 Hem och Skola-dagen

28 Morgonsamling, Larsmo församling

 

Oktober

05 Morgonsamling, 4b

18-19 Höstlov

26 Morgonsamling, Larsmo församling

November

02 Morgonsamling, 5a

20 Julbingo, Bosund Hem och Skola

23 Morgonsamling, Larsmo församling

29 Adventsmorgon, F

30 Morgonsamling, 5b

 

December

05 Självständighetsfest, 5

11 Julfest, F

13 Luciamorgon, 6

14 Morgonsamling, Larsmo församling

19 Julfest, 1-6

21 Höstterminen avslutas

22.12-6.1 Jullov

 

Januari

07 Vårterminen startar

11 Morgonsamling, Larsmo församling

18 Morgonsamling, 3

 

Februari

01 Morgonsamling, 2

05 Bosundvarvet, F-6

08 Morgonsamling, Larsmo församling

11 Skolans Kung, 1-6

12 Bosundvarvet, F-6

14 Vänskapsfestival, 1-6

18 Anmälning till förskolan

19 Larsmoskolornas skiddag, 3-6

19 Bosundvarvet, F-6

21 Läsnatt, 1-6

22 Läsnatt, 1-6

23.2-3.3 Sportlov

 

Mars

07 Simning, 3

08 Morgonsamling, Larsmo församling

12 Simning, 3-4

12 Slalomresa, 5-6

19 Simning, 3

21 Innebandy, 4

26 Simning, 3

 

April

02 Simning, 3

04 Företagsbyn, 6

04 Mellersta Österbottens Kammarorkester, 1-5

05 Morgonsamling, Larsmo församling

09 Morgonsamling, 1a / 1b

16 Påskvandring, 6

17 Påskkyrka, F

19-22 Påsklov

29 4H-info

29 Jakobstadsnejdens Musikinstitut

 

Maj

01 Första maj

02 Klassresa, 3-4

03 Morgonsamling, Larsmo församling

03 Majblomsloppet, 1-6 INHIBERAT!

06-10 Läsvecka, 1-6

08 Skolfotboll, 5-6

10 Morgonsamling, Förskolan

10 Klassresa, 1-2

13-15 Innokas Robottävlingar

15 Klassresa, F

17 Städdag, 1-6

21 Skolfotboll, 5-6

22 Klassresa, 5-6

23 Gårdsfest, F-6

28 Besöksdag i Cronhjelmskolan, 6

30 Kristi Himmelsfärd

31 Morgonsamling, 6

 

Juni

01 Läsåret avslutas

 

BOSUND FÖRSKOLAS OCH SKOLAS LÄSÅRBERÄTTELSE 2017-2018

I samband med skolstarten i augusti tog Bosund förskola ibruk helt nya, ändamålsenliga utrymmen i samma fastighet som skolan. I och med flytten intensifierades och förbättrades samarbetet skolan-förskola. Samtidigt genomförde Larsmo kommun en omorganisering av personalen så att förskolläraren planerar förskolans verksamhet. En barnträdgårdslärare och en barnledare bistår.

Den läroplan F-6 som togs ibruk hösten 2016 börjar nu vara helt inkörd. Skolans satsning på modern IKT-utrustning har fortsatt och eleverna i åk 1-4 har numera en egen lärplatta. I januari inköptes dessutom två interaktiva tavlor och personalen fortbildades i GSuite/Classroom. Arbetet med att stärka elevernas läsförmåga har också fortsatt med läsveckor, författarbesök, pappafrukost och sommarlovsläsning. Klubbutbudet har varit rikligt och många elever har deltagit. Beträffande läroplanens mångvetenskapliga lärområden så valde skolan att uppmärksamma Finland 100 år på hösten. På våren hölls en internationell vecka.

Utanför skolan har vi haft stora framgångar. Tre pojkar från årskurserna 4-6 vann den nationella finalen i Robomestarit, en legotekniktävling som televiserades av YLE. Tävlingsspråket var finska, vilket ytterligare höjer pojkarnas bedrift. Ett annat pojklag från åk 6 kom till final i skolfotboll, en turnering som arrangeras av Mellersta Österbottens distrikt. Laget fick silver, vilket är den skolans bästa placering någonsin.

Ingmar Juselius

Rektor

 

Läsåret 2017-2018

Händelsekalender:

Augusti

15 Skolstart

23 Trivselkväll i Holm, 4-6

24 Ettorna välsignas

25 Morgonsamling, 4b

31 Höstvandring

September

06 Brandövning, F-6

08 Morgonsamling, församlingen

15 FRK:s Hungerdagsinsamling, F-6

21 Skolfoto, F-6

21 Föräldramöte / Bosund HoS Årsmöte

25 Svea & Finn, barnteater, 1-6

27 En dag på Bjärgas, 5

29 Morgonsamling, 4a

Oktober

06 Morgonsamling, församlingen

16 Höstlov

17 Höstlov

18 Lerskoj, 6

19 Lerskoj, 6

25 Lerskoj, 6

25 Hjälteskolning, 5-6

27 Morgonsamling, 5

November

02 Föräldrakväll, Bosund Hem och Skola

03 Morgonsamling, församlingen

09 Outdoor Academy, 4

09 Gideoniterna, 3-4

10 Pappafrukost, 2, 4, 6

17 Morgonsamling, 3a

23 Utfärd till Jakobstad, F

30 Adventsgudstjänt, F

Temaveckor Finland 100, 20.11-05.12

December

01 Morgonsamling, församlingen

04 Sås & Kopp, 1-4

05 Självständighetsfest & Julmiddag, F -6

06 Självständighetsdagen

07 Julbingo, Bosund Hem och Skola

13 Luciamorgon, F-6

14 Julfest, F

21 Julfest, 1-6

22 Höstterminen avslutas

Januari

08 Vårterminen börjar

Läsveckor, 8.1-21.1

10 Simhallen, 3

11 Simhallen, 3

12 Ringlekar, 1-6

15 Simhallen, 3

19 Simhallen, 3

19 Morgonsamling, Församlingen

22 Simhallen, 3

Februari

02 Morgonsamling, 3b

07 Bosundvarvet, F-6

09 Morgonsamling, Församlingen

13 Fastlagsjippo & Bosundvarvet F-6

14 Vänskapsfestival

21 Bosundvarvet, F-6

22 Larsmoskolornas skiddag, 3-6

23 Morgonsamling, 2

26 Sportlov

27 Sportlov

28 Sportlov

Mars

01 Sportlov

02 Sportlov

09 Morgonsamling, Församlingen

21 Innebandyturnering, 4

30 Påsklov

April

02 Påsklov

06 Morgonsamling, 1

10 4H, 3-6

16 Jakobstadsnejdens Musikinstitut, 1-6

20 Författarbesök, 1-4

Temavecka Internationalism, 23-27.4

30 Våren hälsas / Hattparad

Maj

01 Första Maj

04 Morgonsamling, Församlingen

08 Besöksdag, Nya 1

09 Skolfotboll, 6

10 Kristi Himmelsfärdsdag

12 Waw-Robb, 4-5

14 Innokas Robottävling

15 Innokas Robottävling

15 Elev- och föräldramöte i Cronhjelmskolan, 6

16 Innnokas Robottävling

17 Pizzakväll, 6

17 Städa byn, F-6

18 Morgonsamling, F

22 Skolfotboll (semi), 6

23 Företagsbyn, 6

24 Klassresa, 1-6

25 Klassresa, 5-6

28 Trumverkstad, 3-6

29 Utfärd, F

29 Besök i Cronhjelmskolan, 6

29 Skolfotboll (final), 6

30 Gårdsfest, F-6

Juni

01 Morgonsamling, 6

02 Läsåret avslutas

------------

 

 

 ---------------- 

 Läsåret 2016-2017

Augusti

16 Skolstart

23 Skolfoto, 1-6

25 Ettorna välsignas

 

September

01 Höstvandring, 1-6

02 Morgonsamling, 3a

09 Morgonsamling, Församlingen

13 Cykeldag, 3-6

14 Föräldramöte, 1

16 FRK:s Hungerdag

16 Larsmoskolornas idrottsdag

19 Föräldramöte, F och 2-6 och Bosund HoS:s årsmöte

23 Morgonsamling, 3b

27 Författarbesök Malin Klingenberg, 1-6

30 HoS-dagen

 

Oktober

07 Morgonsamling, Församlingen

20 Höstlov

21 Höstlov

24 Skolfoto, F

25 Sås-å-kopp, F

28 Morgonsamling, 2a

 

November

04 Morgonsamling, Församlingen

08 Föräldramöte, F

11 Morgonsamling, 2b

24 Adventskyrka, F

24 Julbingo, HoS

25 Morgonsamling, 1

29 Tobaksmagasinet (utställning), F

 

December

02 Morgonsamling, Församlingen

08 Självständighetsfest, 5

13 Luciamorgon, 6

14 Julfest, F

16 Morgonsamling, F

20 Julfest, 1-6

21 Julkyrka, 1-6

21 Höstterminen avslutas

 

Januari

09 Vårterminen börjar

10 Simning, 3

12 Simning, 3

13 Julen dansas ut, 1-6

17 Simning, 3

20 Morgonsamling, Församlingen

23 Simning, 3

24 Finland 100, 6

 

Februari

01 Simning, 3

02 Bosundvarvet, inhiberat pga snöbrist

09 Bosundvarvet, inhiberat pga snöbrist

10 Morgonsamling, Församlingen

14 Vänskapsfestival

16 Innebandy, 4

16 Bosundvarvet, inhiberat

17 Äventyr och friluftsliv, 6

23 Larsmoskololornas skidtävlingar, 3-6

24 Morgonsamling, 4

27 Sportlov

28 Sportlov

28 HoS:s Fastlagsjippo

 

Mars

01 Sportlov

02 Sportlov

03 Sportlov

10 Morgonsamling, Församlingen

14 Naturskola vid Villa Elba, 4

16 Skolkonsert, Jakobstadsnejdens Musikinstitut

24 Morgonsamling, 5

27 Larsmo 150, fest

 

April

04 Företagsbyn, 6

11 Påskvandring, 6

12 Påskkyrka, F

14 Påsklov

17 Påsklov

21 Morgonsamling, Församlingen

25 Naturskola, 4

28 Våren hälsas

 

Maj

05 Morgonsamling, Församlingen

09 Klassresa, 1-2

10 Skolfotboll, 6

17 RCJ-tävlingar, 6

18 RCJ-tävlingar, 6

19 RCJ-tävlingar, 6

20 Gårdsfest, F-6

23 Skolfotboll, 6 (pojkar)

24 Klassresa, F

25 Kristi himmelsfärd

26 Städdag

29 Klassresa, 5-6

30 Besöksdag i Cronhjelmskolan, 6

31 Klassresa, 3-4

 

Juni

01 Cykelutfärd, 1-6

01 Skolfotboll, 6 (pojkar)

02 Morgonsamling, 6

03 Läsåret avslutas

 

 

----------------------------

LÄSÅRET 2015-2016

Augusti

18 Skolstart

25 Folkhälsans cykeldag, 3-6

27 Ettorna välsignas

28 Morgonsamling, 3

 

September

07 Fotografering, 1-6

15 Larsmoskolornas Idrottsdag, 3-6

16 Föräldramöte, 1-6

18 Morgonsamling, församlingen

18 FRK:s Hungerdagsinsamling

 

Oktober

01 Hundraårsfest

02 Morgonsamling, församlingen

09 Morgonsamling, 2b

12 Höstlov

13 Höstlov

16 Morgonsamling, 2a

23 Fotografering, F

 

November

06 Pappafrukost, 2, 4, 6

06 Morgonsamling, församlingen

13 Morgonsamling, 1a

17 Arne Alligator, F

20 Morgonsamling, 1b

26 Adventskyrka, F

27 Morgonsamling, församlingen

 

December

01 Julmarknad, Bosund HoS

03 Självständighetsfest/Julmiddag, 5

09 Julfest, F

11 Luciamorgon, F-6

16 Besök till Bjärgas, F

18 Morgonsamling, F

21 Julfest, 1-6

22 Julkyrka, 1-6

22 Höstterminen avslutas

 

Januari

07 Vårterminen startar

11 Simning, 3

19 Simning, 3

26 Simning, 3

26 Bosundvarvet, F-6

29 Morgonsamling, Församlingen

 

Februari

01 Simning, 3

02 Bosundvarvet, F-6

05 Morgonsamling, 4

08 Simning, 3

09 Fastlagsjippo, Bosund Hem och Skola

12 Vänskapsfestival

19 Morgonsamling, församlingen

24 Larsmoskolornas skiddag, 3-6

29 Sportlov

 

Mars

01 Sportlov

02 Sportlov

03 Sportlov

04 Sportlov

11 Morgonsamling, församlingen

15 Nejdskidtävling, 3-6

15 Skolkonsert, 4-5

18 Morgonsamling, 5a

22 Påskvandring, 6

23 Påskkyrka, F

25 Påsklov

28 Påsklov

 

April

15 Morgonsamling, församlingen

22 Morgonsamling, 5b

29 Våren hälsas, F-6

 

Maj

05 Kristi himmelsfärdsdag

06 Lovdag

10 Författarbesök, F

13 Morgonsamling, församlingen

16 Skolfotboll, 6

17 Besöksdag, F

19 RCJ

20 RCJ

21 RCJ

21 Arbetsdag / Städdag

21 Stafettkarneval, 6

25 Gårdsfest, F-6

27 Morgonsamling, 6

30 Teater i skolan, F-2

 

Juni

01 Klassresa, 1-2, 3-4, 5-6

02 Klassesa, 5-6

04 Läsåret avslutas

 

---------------------------- 

LÄSÅRET 2014-2015

Augusti

12 Skolstart med morgonsamling, kl 9.00

21 Ettorna välsignas

29 Morgonsamling, 3b

 

September

02 Tidsresa, 6

08 Fotografering, 1-6

12 Morgonsamling, Larsmo församling

16 Larsmoskolornas idrottsdag, 3-6

24 Höstvandring, F

25 Föräldramöte, F-6

26 Morgonsamling, 3a

 

Oktober

10 Morgonsamling, Larsmo församling

24 Fotografering, F

31 Morgonsamling, 2

 

November

07 Morgonsamling, Larsmo församling

14 Morgonsamling, 1b

21 Morgonsamling, Larsmo församling

27 Adventskyrka, F

28 Morgonsamling, 1a

 

December

04 Självständighetsfest, 1-6

10 Julfest, F

12 Luciamorgon

17 Julfest, 1-6

19 Höstterminen avslutas

 

Januari

07 Vårterminen startar

16 Morgonsamling, Larsmo församling

27 Bosundvarvet, F-6

29 Bokkarneval, 3-6

30 Morgonsamling, F

 

Februari

02 Bokkarneval, 1-2

03 Bosundvarvet, F-6

10 Bosundvarvet, F-6

13 Morgonsamling, Larsmo församling

13 Vänskapsfestival

16 Anmälan till förskola

16 Elevinskrivning

17 Fastlagsjippo, Bosund HoS

19 Larsmoskolornas skiddag, 3-6

20 Morgonsamling, 4b

23 Sportlov

24 Sportlov

25 Sportlov

26 Sportlov

27 Sportlov

 

Mars

02 Simning, 3

06 Morgonsamling, Larsmo församling

06 Simning, 3

09 Företagsbyn, 6

09 Simning, 3

10 Bokkarnevalen 3-6, semifinal

17 Föreläsning, Bosund HoS

19 Simning, 3

19 Bokkarneval 1-2, final

20 Bokkarneval 3-6, final

23 Simning, 3

27 Morgonsamling, 4a

31 Påskvandring, 6

 

April

01 Påskkyrka, F

03 Påsklov

06 Påsklov

14 Ishockey-/innebandyturnering, 6

17 Morgonsamling, Larsmo församling

23 RCJ

24 RCJ

24 Morgonsamling, 5

25 RCJ

30 Våren hälsas, F-6

30 Besöksdag, nya ettor

 

Maj

07 Vårfest

08 Morgonsamling, Larsmo församling

12 Skolfotboll, 6

12 Elev- och föräldramöte i Cronhjelmskolan, 6

12 Besöksdag, nya förskolebarn

14 Kristi himmelsfärdsdag

18 Klassresa, 3-4

19 Städdag, F-5

20 Utfärd, F

21 Klassresa, 1-2

23 Arbetsdag

25 Klassresa, 5-6

26 Utekväll, F

27 Besök i Cronhjelmskolan, 6

29 Morgonsamling, 6

30 Avslutningskyrka, 1-6

30 Läsåret avslutas

-------------------------------------------

LÄSÅRET 2013-2014

Augusti

13 Skolstart

13 Morgonsamling, Rektorn

16 Morgonsamling, Gösta Sundelin

22 Välsignelse, 1

30 Morgonsamling, 3b

 

September

05 Tidsresa, 6

06 Morgonsamling, Larsmo församling

10 Skolfoto, 1-6

13 Morgonsamling, 3a

17 Larsmoskolornas idrottsdag, 3-6

24 Föräldramöte / Bosund Hem och skolas årsmöte

27 Naturvandring, F

 

Oktober

04 Morgonsamling, Larsmo församling

11 Morgonsamling, 2b

29 Fotografering, F

 

November

01 Morgonsamling, 2a

04 Simning, 1-6

08 Morgonsamling, Larsmo församling

21 Julmarknad, Bosund Hem och skola

22 Morgonsamling, Dansklubben

25 Robotvecka, 1-6

26 Robotvecka, 1-6

27 Robotvecka, 1-6

28 Robotvecka, 1-6

29 Robotvecka, 1-6

28 Julkyrka, F

29 Morgonsamling, 1

 

December

04 Självständighetsfest, 5

11 Julfest, F

12 Julfest, 1-6

20 Julkyrka, Larsmo församling

20 Höstterminen avslutas

 

Januari

07 Vårterminen startar

16 Simning, 3

17 Morgonsamling, F

23 Simning, 3

24 Morgonsamling, Larsmo församling

30 Simning, 3

30 Föräldramöte, F-9

 

Februari

06 Elevkårsstyrelsen, konstituerande möte

06 Teater om mobbning, 5-6

06 Simning, 3

13 Simning, 3

14 Morgonsamling, Larsmo församling

14 Vänskapfestival

24 Sportlov

25 Sportlov

26 Sportlov

27 Sportlov

28 Sportlov

 

Mars

06 Elevkårsstyrelsen

07 Företagsbyn, 6

21 Morgonsamling, 4

24 Jakobstadsnejdens Musikinstitut, 1-6

25 Pinoccio, F

28 Morgonsamling, Larsmo församling

 

April

02 Författarbesök, 1-6

08 Totemteater, 3-4

10 Elevkårsstyrelsen

10 Sagostund med Lina Ekblad, F

11 Morgonsamling, Larsmo församling

11 Välläsning, semifinal

14 Ishockey/Innebandy, 6

15 Påskvandring, 6

18 Påsklov

21 Påsklov

23 Välläsning, final

25 Morgonsamling, 5

30 Utedag, F

30 Våren hälsas, 1-6

 

Maj

05 Städdag, F-6

07 Skolfotboll, 6

08 Elevkårsstyrelsen

08 Morsdagskväll, F

09 Morgonsamling, Larsmo församling

12 Föräldramöte, nya ettor

13 Brandövning, 1-6

14 Besökskväll, nya förskolebarn

14 Klassresa, F

14 Klassresa, 3-4

14 RCJ, Legoklubben

15 RCJ, Legoklubben

15 Vårvandring, 2a

16 RCJ, Legoklubben

19 Teater, F

20 Besöksdag, nya ettor

20 Klassresa, 5-6

21 Klassresa, 5-6

24 Vårfest

27 Besöksdag i Cronhjelmskolan, 6

28 Klassresa, 1-2

30 Morgonsamling, 6

31 Läsåret avslutas

 

 

---------------------

LÄSÅRET 2012-2013

Augusti

15 Skolstart med morgonsamling, kl 9.00

17 Morgonsamling, 5

23 Välsignelse i Larsmo kyrka, 1

24 Morgonsamling, 4

31 Morgonsamling, 3b

 

September

07 Morgonsamling, Larsmo församling

11 Fotografering, 1-6

13 Föräldramöte, F-6

14 Idrottsdag

20 Tidsresa, 6

21 Morgonsamling, 3a

28 Morgonsamling, 2b

 

Oktober

05 Morgonsamling, Larsmo församling

10 Höstvandring, F

12 Polisen i skolan, 1-6

18 Höstlov

19 Höstlov

26 Morgonsamling, 2a

 

November

01 Fotografering, Förskolan

02 Morgonsamling, 1b

08 Konsert, F

09 Morgonsamling, 1a

16 Morgonsamling, Larsmo församling

23 Morgonsamling, F

30 Morgonsamling, 6

 

December

05 Självständighetsfest, 5

07 Morgonsamling, 4

12 Julfest, F

13 Luciamorgon, 6

14 Morgonsamling, Larsmo församling

20 Julfest, 1-6

21 Julkyrka

 

Januari

07 Vårterminen startar

10 Simning, 3

11 Morgonsamling, 3a

16 Simning, 3

18 Morgonsamling, 3b

23 Simning, 3

25 Morgonsamling, församlingen

30 Simning, 3

31 Föreläsning, Bosund Hem och Skola

 

Februari

01 Morgonsamling, 2b

04 Bosundvarvet

06 Simning, 3

08 Morgonsamling, 2a

12 Fastlagsjippo, kl 18

14 Skiddag, 3-6

15 Vänskapsfestival

15 Morgonsamling, församlingen

18 Bosundvarvet

21 Ishockey-/Innebandyturnering, 6

21 Skidkul, 1-5

22 Morgonsamling, 1b

25 Sportlov

26 Sportlov

27 Sportlov

28 Sportlov

 

Mars

01 Sportlov

04 Bosundvarvet

08 Morgonsamling, församlingen

11 Bosundvarvet

12 Öppet hus, 1-6

12 Bokkarneval Semifinal, 3-6

15 Morgonsamling, 1a

19 Bokkarneval Final, 1-2

21 Bokkarneval Final, 3-6

22 Morgonsamling, F

26 Påskvandring, 6

29 Påsklov

 

April

01 Påsklov

05 Morgonsamling, 6

12 Morgonsamling, Församlingen

19 Morgonsamling, 5

26 Morgonsamling, 4

30 Samling kring flaggstången, 3b

 

Maj

01 Första maj

08 Skolfotboll, 6

09 Kristi himmelsfärd

10 Morgonsamling, 3a

10 Friluftsdag, 6

13 Lego RCJ-tävlingar, legoklubben (13-15.5)

14 Föräldramöte i Cronhjelmskolan, 6

17 Morgonsamling, Församlingen

17 Naturvandring, 1

22 Pizzakväll, 6

24 Morgonsamling, 5

25 Vårfest

27 Utfärd, F

28 Besök i Cronhjelmskolan, 6

28 Utfärd, 3-4

29 Utfärd, 1-2 & 5-6

31 Morgonsamling, 6

 

Juni

1 Läsåret avslutas

 

 

15 Morgonsamling, 1a

19 Simning, 3

21 Innebandy, 4

26 Simning, 3

 April

02 Simning, 3

04 Företagsbyn, 6

05 Morgonsamling, Larsmo församling

12 Morgonsamling, 1b

19-22 Påsklov

 Maj

03 Morgonsamling, Larsmo församling

10 Morgonsamling, Förskolan

30 Kristi Himmelsfärd

31 Morgonsamling, 6

 Juni

01 Läsåret avslutas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 01.09.2020, kl 13:48)