Bosund skola

KONTAKT

Bosund skola

Skolvägen 13, 68555 Bosund

Rektor: 728 3100 / 044 720 6599

Lärarrum: 781 0157

Förskolan: 044 7877 470

Kök: 044 721 7330

E-post: förnamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Wilma: https://larsmo.starsoft.fi/

 

LÄSÅRET 2018-2019

 Februari

01 Morgonsamling, 2

05 Bosundvarvet, F-6

08 Morgonsamling, Larsmo församling

12 Bosundvarvet, F-6

11 Skolans Kung, 1-6

19 Bosundvarvet, F-6

21 Läsnatt, 1-6

22 Läsnatt, 1-6

 23.2-3.3 Sportlov

 Mars

07 Simning, 3

08 Morgonsamling, Larsmo församling

12 Simning, 3

15 Morgonsamling, 1a

19 Simning, 3

21 Innebandy, 4

26 Simning, 3

 April

02 Simning, 3

04 Företagsbyn, 6

05 Morgonsamling, Larsmo församling

12 Morgonsamling, 1b

19-22 Påsklov

 Maj

03 Morgonsamling, Larsmo församling

10 Morgonsamling, Förskolan

30 Kristi Himmelsfärd

31 Morgonsamling, 6

 Juni

01 Läsåret avslutas

  

LÄSÅRBERÄTTELSE 2017-2018

I samband med skolstarten i augusti tog Bosund förskola ibruk helt nya, ändamålsenliga utrymmen i samma fastighet som skolan. I och med flytten intensifierades och förbättrades samarbetet skolan-förskola. Samtidigt genomförde Larsmo kommun en omorganisering av personalen så att förskolläraren planerar förskolans verksamhet. En barnträdgårdslärare och en barnledare bistår.

Den läroplan F-6 som togs ibruk hösten 2016 börjar nu vara helt inkörd. Skolans satsning på modern IKT-utrustning har fortsatt och eleverna i åk 1-4 har numera en egen lärplatta. I januari inköptes dessutom två interaktiva tavlor och personalen fortbildades i GSuite/Classroom. Arbetet med att stärka elevernas läsförmåga har också fortsatt med läsveckor, författarbesök, pappafrukost och sommarlovsläsning. Klubbutbudet har varit rikligt och många elever har deltagit. Beträffande läroplanens mångvetenskapliga lärområden så valde skolan att uppmärksamma Finland 100 år på hösten. På våren hölls en internationell vecka.

Utanför skolan har vi haft stora framgångar. Tre pojkar från årskurserna 4-6 vann den nationella finalen i Robomestarit, en legotekniktävling som televiserades av YLE. Tävlingsspråket var finska, vilket ytterligare höjer pojkarnas bedrift. Ett annat pojklag från åk 6 kom till final i skolfotboll, en turnering som arrangeras av Mellersta Österbottens distrikt. Laget fick silver, vilket är den skolans bästa placering någonsin.

Ingmar Juselius
Rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 12.02.2019, kl 15:22)