Arbetsdagar och lektionstider

Läsåret 2021-2022 börjar tisdagen den 17 augusti 2021 kl. 9:00 och avslutas lördagen den 4 juni 2022.

Larsmoskolornas arbetsdagar 2021-2022

Lektionstider, varje elevs personliga schema finns att tillgå för vårdnadshavarna via webbportalen Wilma.

(Sidan uppdaterad 21.02.2022, kl 13:07)