Elever

Bosund skola har läsåret 2021-2022  134 skolelever och 29 förskolebarn. Totalt är det 163 barn som under läsåret får sin  grundläggande utbildning i Bosund skola och förskola.

 

Förskola 29 förskolebarn
Åk 1 21 elever
Åk 2 30 elever
ÅK 3 19 elever
Åk 4 26 elever
Åk 5 19 elever
ÅK 6 19 elever


     

Förskolepersonalen nås på tel. 044 7877470

Skolornas lärare och skolgångsbiträden nås på tel. 7810157

Karin Kronholm
Rektor, Bosund skola

 

(Sidan uppdaterad 21.02.2022, kl 13:07)