Elevkåren

Alla elever i Cronhjelmskolan är med i elevkåren, liksom alla lärare är medlemmar i lärarkåren. Eleverna har röstat fram elevrepresentanter som kan och vill utveckla Cronhjelmskolan och medverkar till en roligare skola. Dessa personer är medlemmar i elevkårsstyrelsen. Styrelsen samlas åtminstone ett lektionspass varje månad för att diskutera och besluta gällande viktiga och mindre viktiga saker som berör eleverna. Elevkårsstyrelsemedlemmarna kommer från varje årskurs; två från sjuan, fyra från åttan och fyra från nian. Allt som allt är vi tio aktiva elever. Protokollen från våra möten finns på elevkårens anslagstavla, där även annan viktig information om vår verksamhet sätts upp.


Elevkåren arbetar aktivt för bl.a.:

-          Kuldagen
-          Elevcaféverksamheten
-          Skoltröjor till åk 7
-          Playstation-spel (rastaktivitet)
-          Adventsmorgonfirandet
-          Lucia-dagens program
-          Rastaktiviteterna
-          Förbättring av skolmaten
-          Dagsverksdagen
-          Hungerdagsinsamlingen
-          Kommittéarbetet
-          Klubbverksamheten
-          Med mera...    


Nya styrelsemedlemmar för läsåret väljs vid läsårsstarten.
 

Elevkårshandledare:

Heidi Muukkonen (e-post: fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi)

 

(Sidan uppdaterad 09.08.2021, kl 08:59)