Enkätresultat

Föräldrarna informeras om resultat i enkäter och utfrågningar via

 

Wilma-programmets anslagstavla,

 

dit alla skolans elevers vårdnadshavare erbjudits tillgänglighet.

 

Vårdnadshavarna uppmanas ta kontakt med skolans rektor (tel. 06-7857321) om problem uppstår i användningen av Wilma programmet.

 

(Sidan uppdaterad 20.01.2022, kl 11:31)