Enkätresultat

Föräldrarna informeras om resultat i enkäter och utfrågningar via

 

Wilma-programmets anslagstavla,

 

dit alla skolans elevers vårdnadshavare erbjudits tillgänglighet.

 

Vårdnadshavarna uppmanas ta kontakt med skolans rektor (tel. 06-7857321)

ifall de hemskickade Wilma-nyckelkoderna förkommit.

(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)