Klasser

Klasser, klassföreståndare och hemklassrum läsåret 2019-2020

Klass           Klassföreståndare                                     Elevantal         Klassrum

Årskurs 7

7A  Krister Lillas  19 153
7B Annika Lindroos / Heidi Muukkonen  19   222
7C Jennie Dahlgård  19 207
7D Joakim Granqvist   16 105
7E Anna-Lena Snellman  16 221

Totalt             89

 

Årskurs 8

8G  Roland Mattsson 20 239
8H Annika Forsman 20 209
8I Patrik Sandell 18 106
8J Ann-Charlott Sarin-Lassila  19  240
8K   Lotta Nyman 19 205

Totalt             96

                   

Årskurs 9

9G Kerstin Sundholm 18 204
9H Johan Kallis 20 206
9I Jenny Jansson 18 111
9J Ingemo Westö 19 238
9K Kerstin Wingren 17 142

Totalt             92

Totalt 277 elever i Cronhjelmskolan läsåret 2019-2020

(Sidan uppdaterad 03.09.2019, kl 13:18)