Klasser

Klasser, klassföreståndare och hemklassrum läsåret 2020-21

Klass           Klassföreståndare                 Elevantal       Klassrum 

Årskurs 7

7A  Annika Lindroos 16 107
7B Annette Lönnbäck 16 222
7C Monika Mattsson 16 104
7D Rasmus Walberg 19 240
7E Johanna Harju 20

142

 7F  Tobias Jacobson 20 206

 

Totalt 107

 

 

 

Årskurs 8 

 

8A Krister Lillas 19 153
8B Heidi Muukonen 19  204
8C Jennie Dahlgård 19 207
8D Joakim Granqvist 16  105
8E  Anna-Lena Snellman 16  221

Totalt             90

                   

Årskurs 9

9G Roland Mattsson 21  
9H Anna Wik-Högnäs 20  
9I Patrik Sandell 18  
9J Ann-Charlott Satin-Lassila 19  
9K Lotta Nyman 19  

Totalt             97

Totalt 293 elever i Cronhjelmskolan läsåret 2020-2021

(Sidan uppdaterad 24.11.2020, kl 09:38)