Klasser

Klasser, klassföreståndare och hemklassrum läsåret 2020-21

Klass           Klassföreståndare                 Elevantal       Klassrum 

Årskurs 7

7A  Annika Lindroos 16 107
7B Annette Lönnbäck 16 222
7C Monika Mattsson 16 104
7D Rasmus Walberg 19 240
7E Johanna Harju 20

142

 

       

 

Totalt 107

 

 

 

Årskurs 8 

 

8A Krister Lillas 19 153
8B Heidi Muukonen 19  204
8C Jennie Dahlgård 19 207
8D Joakim Granqvist 16  105
8E  Anna-Lena Snellman 16  221

Totalt             90

                   

Årskurs 9

9G Roland Mattsson 21  
9H Anna Wik-Högnäs 20  
9I Patrik Sandell 18  
9J Ann-Charlott Satin-Lassila 19  
9K Lotta Nyman 19  

Totalt             97

Totalt 293 elever i Cronhjelmskolan läsåret 2020-2021

(Sidan uppdaterad 20.08.2020, kl 11:50)