Klasser

Klasser, klassföreståndare och hemklassrum läsåret 2020-21

Klass           Klassföreståndare                 Elevantal       Klassrum 

Årskurs 7

7A  Lotta Dahlbacka 19 111
7B Robert Lillrank 19 106
7C Sofia Smedlund 19 142
7D Gun Sonntag 19 239
7E Ingemo Westö 16

238

 7F Annika Forsman 16 209

 

Totalt 108

 

 

 

Årskurs 8 

 

8A Annika Lindroos 15 204
8B Anette Lönnbäck 16  222
8C Monika Mattsson 16 104
8D Josua Kackur 19  240
8E Johan Kallis 19 205
8F Tobias Jacoson 20  206

Totalt             105

                   

Årskurs 9

9A Krister Lillas 18  153
9B Heidi Muukkonen 19  107
9C Jennie Dahlgård 19  207
9D Joakim Granqvist 16  105
9E Anna-Lena Snellman 16  221

Totalt             89

Totalt 301 elever i Cronhjelmskolan läsåret 2021-2022

(Sidan uppdaterad 24.09.2021, kl 15:27)