Klasser

Klasser, klassföreståndare och hemklassrum läsåret 2020-21

Klass           Klassföreståndare                 Elevantal       Klassrum 

Årskurs 7

7A  Patrik Sandell 20 105
7B Ann-Charlott Sarin-Lassila 20 153
7C Lotta Nyman 21 221
7D Victoria Jacobson 20 207
7E Marina Nygård-Mattsson 20

107

 

Totalt 101 elever

 

 

 

Årskurs 8 

 

8A Lotta Dahlbacka 19 111
8B Robert Lillrank 19 106
8C Sofia Smedlund 20 142
8D Gun Sonntag 19 238
8E Roland Mattsson 16 239
8F Annika Forsman 16 209

Totalt             109

                   

Årskurs 9

9A Annika Lindroos 15 204
9B Anette Lönnbäck 16 222
9C Monika Mattsson 16 104
9D Josua Kackur 19 240
9E Johan Kallis 19 205
9F Tobias Jacobson 20 206

Totalt             105

Totalt 315 elever i Cronhjelmskolan läsåret 2022-2023

(Sidan uppdaterad 12.08.2022, kl 14:11)