Perioder och betyg

Läsårets periodisering
 

Period 1:      13.08.2019 – 8.11.2019

Period 2:      11.11.2019 – 21.02.2020

Period 3:      02.03.2020 – 30.05.2020

 

Betyg
Mellanbetyg ges efter period 1 och 2.
Läsårsbetyg ges i årskurserna 7 och 8 vid läsårets slut.
Efter fullgjord läroplikt ges avgångsbetyg åt eleverna i årskurs 9.

(Sidan uppdaterad 30.08.2019, kl 08:09)