Perioder och betyg

Läsårets periodisering
 

Period 1:      16.08.2022 - 11.11.2022

Period 2:      14.11.2022 – 24.02.2023

Period 3:      06.03.2023 – 03.06.2023

Betyg
Mellanbetyg ges efter period 1 och 2.
Läsårsbetyg ges i årskurserna 7 och 8 vid läsårets slut.
Efter fullgjord läroplikt ges avgångsbetyg åt eleverna i årskurs 9.

(Sidan uppdaterad 12.08.2022, kl 13:59)