Perioder och betyg

Läsårets periodisering

Period 1: 14.08.2018 – 9.11.2018
Period 2: 12.11.2018 – 22.02.2019
Period 3: 04.03.2019 – 01.06.2019

 
Betyg
Mellanbetyg ges efter period 1 och 2.
Läsårsbetyg ges i årskurserna 7 och 8 vid läsårets slut.
Efter fullgjord läroplikt ges avgångsbetyg åt eleverna i årskurs 9.

(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)