Perioder och betyg

Läsårets periodisering
 

Period 1:      17.08 - 12.11.2021

Period 2:      15.11.2021 – 25.02.2022

Period 3:      07.03.2022 – 04.06.2022

Betyg
Mellanbetyg ges efter period 1 och 2.
Läsårsbetyg ges i årskurserna 7 och 8 vid läsårets slut.
Efter fullgjord läroplikt ges avgångsbetyg åt eleverna i årskurs 9.

(Sidan uppdaterad 09.08.2021, kl 08:26)