Perioder och betyg

Läsårets periodisering
 

Period 1:      18.08.2020 – 13.11.2020

Period 2:      16.11.2020 – 26.02.2021

Period 3:      08.03.2021 – 05.06.2021 

Betyg
Mellanbetyg ges efter period 1 och 2.
Läsårsbetyg ges i årskurserna 7 och 8 vid läsårets slut.
Efter fullgjord läroplikt ges avgångsbetyg åt eleverna i årskurs 9.

(Sidan uppdaterad 20.08.2020, kl 11:35)