Personal

TELEFONKATALOG

Larsmo kommuns växel 06-7857 111

Cronhjelmskolan:

Rektor Åsa Laxåback-Nyman 06 7857 321/044 7217 000

Kanslist Britt-Marie Björkström, 06 7857 322

Kurator Åsa Björnvik, 044 721 7416

Vik. resursp. inom elevvården Mikaela Hellman, 06 7857 323/044 721 7408

Vik. studiehandledare Åsa Bodö, 06 7857 324/044 721 7403

Lärarrummet, 06 7857 325

Undervisningskök (Gun Forsén), 06 7857 327

Teknisk slöjd (Joakim Granqvist), 06 7857 328/044 7217 400

Textilslöjd (Kerstin Wingren), 06 7857 335

Bildkonst (Marina Nygård-Mattsson), 06 7857 338

Fax, 06 7857 399

Skolhälsovårdare Monika Calrén, 050 461 6348/06 7857 326

Datastödperson Daniel Snellman, 044 721 7332

Fastighetsskötare, 044-7877260

Bespisningskök, 06 7857 329

 

e-post: fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Skolans adress: Norra Larsmovägen 60, 68570 LARSMO

 

 

(Sidan uppdaterad 08.09.2020, kl 07:26)