Personal

TELEFONKATALOG

Larsmo kommuns växel 06-7857 111

Cronhjelmskolan:

Rektor Idamari Johansson 06 7857 321/044 7217 000

Kanslist Bodil Björk-Ena, 06 7857 322

Kurator Camilla Karlsson-Nygård, 044 7217418

Tf. resursperson inom elevvården Mikaela Hellman, 044 721 7408

Studiehandledare Åsa Bodö, 06 7857 324 , 050 4125024

Lärarrummet, 06 7857 325

Undervisningskök (Gun Forsén), 06 7857 327

Teknisk slöjd (Joakim Granqvist), 06 7857 328

Textilslöjd (Sofia Smedlund), 06 7857 335

Bildkonst (Marina Nygård-Mattsson), 06 7857 338

Skolhälsovårdare Emily Westersund, Ida Borgmästars  06 7861 235

Datastödperson Daniel Snellman, 044 721 7332

Fastighetsskötare, 044-7877260

Bespisningskök, 06 7857 329

 

e-post: fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Skolans adress: Norra Larsmovägen 60, 68570 LARSMO

 

 

(Sidan uppdaterad 01.08.2022, kl 16:03)