Personal

TELEFONKATALOG

Larsmo kommuns växel 06-7857 111

Cronhjelmskolan:

Rektor Åsa Laxåback-Nyman 06 7857 321/044 7217 000

Kanslist Bodil Björk-Ena, 06 7857 322

Kurator Åsa Björnvik, 044 721 7416

Tf. resursperson inom elevvården Mikaela Hellman, 044 721 7408

Studiehandledare Åsa Bodö, 06 7857 324 , 050 4125024

Lärarrummet, 06 7857 325

Undervisningskök (Gun Forsén), 06 7857 327

Teknisk slöjd (Joakim Granqvist), 06 7857 328

Textilslöjd (Sofia Smedlund), 06 7857 335

Bildkonst (Marina Nygård-Mattsson), 06 7857 338

Skolhälsovårdare Emily Westersund, /06 7861 235 (onsdagar i skolan)

                              Julia Svenfors (må-ti i skolan)

Datastödperson Daniel Snellman, 044 721 7332

Fastighetsskötare, 044-7877260

Bespisningskök, 06 7857 329

 

e-post: fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Skolans adress: Norra Larsmovägen 60, 68570 LARSMO

 

 

(Sidan uppdaterad 29.11.2021, kl 12:44)