Personal

Skolans adress: Norra Larsmovägen 60, 68570 LARSMO

Du når oss via e-post: fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi 

Telefonnummer enligt nedan.

Larsmo kommuns växel 06-7857 111

TELEFONLISTA FÖR CRONHJELMSKOLAN  2019-2020

Namn, förkortning, undervisningsämne/tjänst

 

LÄRARE:

Tjänstetelefon

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 23.08.2019, kl 08:02)