Projekt

Projekt och kampanjer läsåret 2022-2023

 

· Inom Larsmo kommuns bildningsväsende som helhet är fokusområdena för åren 2022-2023: Högpresterande elever, läsning och finska.

· Temadag/-eftermiddag/-vecka och/eller ämnesövergripande projekt kring Cronhjelmskolans fokusområde ”Tillsammans bygger vi en hållbar framtid”.

· Arbete mot droger i enlighet med skolans antidrogplan. Samarbete med Folkhälsan i Larsmo, Fritidsbyrån samt Hem och skola-föreningen Linken r.f.

· Föreläsningar med antitobakstema i årskurs 7-9. T.ex. Christoph Treier, Anton Plogman, PEPP-programmet

· Klassresa åk 9

· Deltagande i projektet ”Konsttestarna”. Eleverna i åk 8 (2022-2023) anmälda.

· Elevutbyte med finskspråkig skola åk 8

· Läsprojekt i alla årskurser samt eventuella författarbesök

· Datautbildningsprojekt i åk 7 (i samarbete med elevhandledningen)

· Fortsättning på de projekt och kampanjer skolan / kommunen deltar i (bl.a. Hungerdagsinsamling och Dagsverksdag)

· Lärmiljöprojektet TIP (Teknikstödd, individcenterad pedagogik). Fortsättning på detta projekt i form av IT-pedagogverksamheten som inkluderar förskolan t.o.m. åk 9.

· Möjlighet att delta i TekNatur (ifall intresse finns) och Sjukampen

· Skogstemadag i åk 8 i samarbete med UPM och miljövårdsföreningarna

· Klubbverksamhet. Planering i samarbete med Hem och skola-föreningen Linken r.f.

· Jaktlerduvan (ifall elevintresse finns och ifall vuxen ansvarsperson finns tillgänglig).

· Moped- och trafikskola (ifall möjligt i samarbete med Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik samt Fritidsbyrån).

· För nejdens bilskolor erbjuds möjlighet att hyra klassrum/auditoriet efter skoltid för mopedkörkortets teoriundervisning.

· Hem och skola-dagen med öppet hus för elevernas vårdnadshavare (i alla årskurser) 30.9.2022. Materialpaket beställt.

· Kulturkarnevalen för intresserade elever/personal

· Deltagande i Stafettkarnevalen i maj 2023 (både löpare och hejarklack)

· Räddningstema i åk 8 i slutet av vårterminen

· NouHätä (riksomfattande kampanj i räddningsfärdigheter för åk 8)

· Vänelevutbildning hösten 2022/våren 2023

· Arbete mot mobbning och för trivsel i skolan

· Skoljogg under höst- och vårtermin

· Vintersportdag under vårterminen 2023

· Deltagande i hälsofrämjande skolprogram för psykisk hälsa, t.ex. YAM (Youth Aware of Mental Health)

· Aktuella musik-, teater-, film-, språk-, historie- och övriga kulturprojekt anordnas i skolan i överensstämmelse med läroplanens innehåll och lärarkårens beslut.

· Klassutfärder under läsåret för alla årskurser enligt elevernas och klassföreståndarnas beslut

· Utfärder inom olika ämnen; t.ex. Finsk konversation, Företagsamhetsfostran

· Marthornas föreläsning om klimatförändringar

· Skogsnöten

· Hållbarhetsveckan

· Prata bok-evenemanget för åk 9

· Övriga projekt enligt ledningsgruppens planering och lärarkårens beslut

(Sidan uppdaterad 12.08.2022, kl 13:58)