Projekt

Projekt och kampanjer läsåret 2018-2019  

 • Inom Larsmo kommuns bildningsväsende som helhet är fokusområdena för åren 2017-2020 Utvärdering, digitalisering och läsning, läsförståelse och multilitteracitet.
 • Temadag/-eftermiddag/-vecka eller ämnesövergripande projekt kring läsårets fokusområde ”Jag, en världsmedborgare”.
 • Arbete mot droger i enlighet med skolans antidrogplan. Samarbete med Folkhälsan i Larsmo, Fritidsbyrån samt Hem- och skolaföreningen Linken r.f.
 • Föreläsningar med antidrogtema i årskurserna 7-9
 • Klassresa i åk 9, datum: 24.8.2018
 • Deltagande i projeket ”Konsttestarna”. Eleverna i åk 8 anmälda.

- Besök nummer 1: 30.11.2018 Mellersta Österbottens Kammar­                     orkester

- Besök nummer 2: tidpunkten oklar, besöksmål ev. Ateneum/Kiasma

 • Deltagande i Erasmus+ projektet ”Ambassadors for Peace”, 2017-2019. Deltagande länder förutom Finland är Rumänien, Kroatien, Italien, Grekland och Frankrike. Deltagande omfattar besök av studerande och lärare.
 • Elevutbytesprojekt med Etelänummen koulu. Tidtabell i händelsekalendern.
 • Läsprojekt i alla årskurser samt eventuella författarbesök.
 • Datautbildningsprojekt i åk 7 (i samarbete med elevhand­ledningen).
 • Fortsättning på de projekt och kampanjer skolan/kommunen deltar i (bl.a. hungerdagsinsamling och dagsverksdag).
 • Lärmiljöprojektet TIP (Teknikstödd, individcenterad pedagogik). Fortsättning på detta projekt i form av IT-pedagogverksamheten samt lärmiljöprojektet ”Next Step” (som inkluderar förskolan t.o.m. åk 9). Utbildning av Tutorlärare i kommunen.
 • Möjlighet att delta i TekNatur och Sjukampen (ifall intresse finns).
 • Skogstemadag i åk 8 i samarbete med UPM och miljövårdsföreningarna.
 • Klubbverksamheten fortsätter fr.o.m. september tack vare statsunderstöd och bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse. Planering i samarbete med Hem och skola-föreningen Linken.
 • Jaktlerduvan (ifall elevintresse finns och ifall vuxen ansvarsperson finns tillgänglig).
 • Moped- och trafikskola (ifall möjligt i samarbete med Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik samt Fritidsbyrån) .
 • För nejdens bilskolor erbjuds möjlighet att hyra klassrum/auditoriet efter skoltid för mopedkörkortets teoriundervisning.
 • Hem och skola-dagen 28.9.2018 med öppet hus för elevernas vårdnadshavare (i alla årskurser).
 • Kulturkarnevalen på Åland för intresserade elever/personal.
 • Räddningstema i åk 8 i slutet av vårterminen.
 • NouHätä (riksomfattande kampanj i räddningsfärdigheter för åk 8).
 • Aktuella musik-, teater-, film-, språk-, historie- och övriga kulturprojekt anordnas i skolan i överensstämmelse med läroplanens innehåll och lärarkårens beslut.
 • Vänelevsutbildning hösten 2018/våren 2019.
 • Arbete mot mobbning och för trivsel i skolan.
 • Vintersportdag under vårterminen 2019.
 • Skoljogg under höst- och vårterminen
 • YAM i åk 8 (Youth Aware of Mental health). Ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Psykosociala förbundet.
 • Övriga projekt enligt ledningsgruppens planering och lärarkårens beslut.

 

(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)