Projekt

Projekt och kampanjer läsåret 2020-2021 

 • Inom Larsmo kommuns bildningsväsende som helhet är fokusområdena för åren 2017-2020 Utvärdering, digitalisering och läsning, läsförståelse och multilitteracitet.
 • Temadag/-eftermiddag/-vecka eller ämnesövergripande projekt kring läsårets fokusområde ”Jag, en världsmedborgare”.
 • Arbete mot droger i enlighet med skolans antidrogplan. Samarbete med Folkhälsan i Larsmo, Fritidsbyrån samt Hem- och skolaföreningen Linken r.f.
 • Föreläsningar med antidrogtema i årskurserna 7-9
 • Klassresa i åk 9
 • Deltagande i projeket ”Konsttestarna”. Eleverna i åk 8 anmälda.
 • Elevutbytesprojekt med Etelänummen koulu. Tidtabell i händelsekalendern.
 • Läsprojekt i alla årskurser samt eventuella författarbesök.
 • Datautbildningsprojekt i åk 7 (i samarbete med elevhand­ledningen).
 • Fortsättning på de projekt och kampanjer skolan/kommunen deltar i (bl.a. hungerdagsinsamling och dagsverksdag).
 • Lärmiljöprojektet TIP (Teknikstödd, individcenterad pedagogik). Fortsättning på detta projekt i form av IT-pedagogverksamheten samt lärmiljöprojektet ”Next Step” (som inkluderar förskolan t.o.m. åk 9). Utbildning av Tutorlärare i kommunen.
 • Möjlighet att delta i TekNatur och Sjukampen (ifall intresse finns).
 • Skogstemadag i åk 8 i samarbete med UPM och miljövårdsföreningarna.
 • Jaktlerduvan (ifall elevintresse finns och ifall vuxen ansvarsperson finns tillgänglig).
 • Moped- och trafikskola (ifall möjligt i samarbete med Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik samt Fritidsbyrån) .
 • För nejdens bilskolor erbjuds möjlighet att hyra klassrum/auditoriet efter skoltid för mopedkörkortets teoriundervisning.
 • Hem och skola-dagen sept. 2020 med öppet hus för elevernas vårdnadshavare (i alla årskurser).
 • Kulturkarnevalen i Korsholm för intresserade elever/personal.
 • Räddningstema i åk 8 i slutet av vårterminen.
 • NouHätä (riksomfattande kampanj i räddningsfärdigheter för åk 8).
 • Aktuella musik-, teater-, film-, språk-, historie- och övriga kulturprojekt anordnas i skolan i överensstämmelse med läroplanens innehåll och lärarkårens beslut.
 • Vänelevsutbildning hösten 2020/våren 2021.
 • Arbete mot mobbning och för trivsel i skolan.
 • Vintersportdag under vårterminen 2021.
 • Skoljogg under höst- och vårterminen
 • YAM i åk 8 (Youth Aware of Mental health). Ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Psykosociala förbundet.
 • Övriga projekt enligt ledningsgruppens planering och lärarkårens beslut.

 

(Sidan uppdaterad 20.08.2020, kl 11:53)