Projekt

Projekt och kampanjer läsåret 2021-2022

Inom Larsmo kommuns bildningsväsende som helhet är fokusområdena för åren 2021-2022: Högpresterande elever, läsning och finska,.

·Temadag/-eftermiddag/-vecka och/eller ämnesövergripande projekt kring Cronhjelmskolans fokusområde ”Vi bygger för framtiden”.

· Arbete mot droger i enlighet med skolans antidrogplan. Samarbete med Folkhälsan i Larsmo, Fritidsbyrån samt Hem och skola-föreningen Linken r.f.

· Föreläsningar med antitobakstema i årskurs 7-9. T.ex. Christoph Treier, Anton Plogman, PEPP-programmet, mm.

· Klassresa åk 9.

· Deltagande i projektet ”Konsttestarna”. Eleverna i åk 8 anmälda.

· Elevutbyte med finskspråkig skola åk 8.

· Läsprojekt i alla årskurser samt eventuella författarbesök.

· Datautbildningsprojekt i åk 7 (i samarbete med elevhandledningen).

· Fortsättning på de projekt och kampanjer skolan / kommunen deltar i (bl.a. Hungerdagsinsamling och Dagsverksdag).

· Lärmiljöprojektet TIP (Teknikstödd, individcenterad pedagogik). Fortsättning på detta projekt i form av tutor-pedagogverksamheten som inkluderar förskolan t.o.m. åk 9.

· Möjlighet att delta i TekNatur (ifall intresse finns) och Sjukampen.

· Skogstemadag i åk 8 i samarbete med UPM och miljövårdsföreningarna.

· Klubbverksamhet. Planering i samarbete med Hem och skola-föreningen Linken r.f.

· Jaktlerduvan (ifall elevintresse finns och ifall vuxen ansvarsperson finns tillgänglig).

· Moped- och trafikskola (ifall möjligt i samarbete med Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik samt Fritidsbyrån) .

· För nejdens bilskolor erbjuds möjlighet att hyra klassrum / auditoriet efter skoltid för mopedkörkortets teoriundervisning.

· Hem och skola-dagen med öppet hus för elevernas vårdnadshavare (i alla årskurser).

· Kulturkarnevalen, 11-14.11 i Borgå för intresserade elever/  personal. 

· Deltagande i Stafettkarnevalen, maj 2022. Både löpare och hejarklack.

· Räddningstema i åk 8 i slutet av vårterminen.

· NouHätä (riksomfattande kampanj i räddningsfärdigheter för åk 8).

· Vänelevutbildning hösten 2021 / våren 2022.

· Arbete mot mobbning och för trivsel i skolan.

· Skoljogg under höst- och vårtermin.

· Vintersportdag under vårterminen 2022.

· Deltagande i hälsofrämjande skolprogram för psykisk hälsa, t.ex.  YAM (Youth Aware of Mental Health).

· Aktuella musik-, teater-, film-, språk-, historie- och övriga kulturprojekt anordnas i skolan i överensstämmelse med läroplanens innehåll och lärarkårens beslut.

· Klassutfärder under läsåret för alla årskurser enligt elevernas och klassföreståndarnas beslut.

· Utfärder inom olika ämnen; t.ex. Finsk konversation, Företagsamhetsfostran

· Övriga projekt enligt ledningsgruppens planering och lärarkårens beslut.

 

(Sidan uppdaterad 09.08.2021, kl 09:42)