Skolans ordningsregler

Cronhjelmskolans trivselregler

För att vi ska kunna utföra ett gott arbete ska vi ha ordning och reda i skolan. God ordning ger förutsättningar för trivsel. Arbetet i skolan blir trevligare och resultatet bättre. Samtidigt växer ansvarskänslan både för det egna arbetet, skolan och kamraterna.

 

 •   Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss nödvändigt material.
 •   Vi tar oss till skolan så fort som möjligt om vi försover oss.
 •   Vi utför de uppgifter, som ges i skolan.
 •   Vi visar hänsyn mot alla i skolan och vi använder ett vårdat språk.
 •   Vi håller rent och snyggt omkring oss.
 •   Vi är rädda om egna och andras ägodelar och tar bra hand om skolans inventarier och utrymmen.
 •   Vi sparar godisätandet till rasterna.
 •   Vi är rök-, snus- och drogfria.
 •   Vi har ett skolområde, som är fritt från energidrycker.
 •   Vi har ytterkläder, väskor, värdesaker, m.m. i våra egna, låsta skåp under skoldagen.
 •   Vi hålls på skolans område och vi låter bli cyklar och mopeder under skoldagen.
 •   Vi har mobiltelefonerna i ljudlöst läge och använder den endast med lärarens lov under lektionstid.
 •   Vi tar bort keps, mössa och huva i matsalen och under lektionstid.

 

Info till eleverna:

 

OM DU ÄR TVUNGEN ATT VARA FRÅNVARANDE FRÅN SKOLAN

 • Gällande elevs sjukanmälan ska den alltid meddelas av vårdnadshavaren.
 • Vårdnadshavarens skriftliga anhållan om att elev ska beviljas lov inlämnas i god tid före frånvaron på en blankett, som fås via kansliet eller kommunens hemsida.

 

Vid godtagbar orsak beviljar

 • klassföreståndaren 1-3 dagars ledighet
 • rektor högst 2 veckors ledighet.

OBS! Eleven ska själv kontakta sina ämneslärare för att få hemuppgifter och läxor.

 

OM DU FÖRSOVIT DIG:
Ta kontakt med ämnesläraren / ämneslärarna som ger dig de uppgifter du missat.
Uppgifterna görs som extra hemuppgift till nästa lektion. För oredovisad uppgift ges för-/kvarsittning.

 

OM DU FÖRSENAT DIG:
Efter 3 förseningar eller förseelser ges 1 timme kvarsittning efter skoldagens slut eller 1 timme försittning innan skoldagen börjar.

Elev som är frånvarande utan lov merparten av sitt första lektionspass tar igen sin frånvaro (=antal minuter) samma dag fr.o.m. försening nummer 2. Lärarna övervakar enligt ett rullande schema.

 

 

(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)