Skolskjutsar

Enligt bildningsnämndens direktiv har elever med över fem kilometers skolväg rätt till skolskjuts.

 

Bussstider läsåret 2020-2021

 

Busstidtabell söderifrån:

Jakobstad      kl.  7.30 / 8.45

Furuholmen/Vikarholmen     kl. 7.35 / 8.50

Risö              kl. 7.40 / 8.55

Busstidtabell norrifrån:

Baltic      kl. 7.30 / 8.30

Finholm  kl. 7.40 / 8.40

Västerby   kl. 7.35 / 8.45

Gertruds    kl. 7.45 / 8.55

 

 

(Sidan uppdaterad 08.09.2020, kl 07:30)