Skolskjutsar

Enligt bildningsnämndens direktiv har elever med över fem kilometers skolväg rätt till skolskjuts.

De skolskjutsberättigade eleverna använder, i enlighet med kommunstyrelsen beslut (30.5.2005 / § 164), smartkort för sina skolresor.

Smartkortet stämplas i bussen.

Eleverna ersätter själva kostnaden för införskaffande av nya smartkort ifall det ursprungliga kortet söndrats, tappats bort eller försvunnit

Bussstider läsåret 2018-2019

Morgon- och eftermiddagsbussarnas tider nedan (x = stannar vid behov):

Furuholmen Vikarholmen

 
Jakobstad  7.15  8.15  14.15  15.30 
F:holmen   7.25 8.25 x x
V:holmen   7.25 8.25 x x
Risöhäll     x x x x
Risö          - - x -
Holm         7.40 8.40 13.50 15.05

 

Västerby

 
Västerby   7.20  8.40  14.05  15.25 
Gertruds   7.30 8.50 13.55 15.10
Fagernäs   7.35 - - -
Holm        7.40 9.00 13.50 15.05

 

Bosund

 
Bosund, Baltic 7.15 8.32    
Finholm          7.20 8.40 14.05 15.25
Gertruds         7.30 8.50 13.55 x
Fagernäs        - x - -
Holm              7.40 9.00 13.50 15.05
(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)