Skolskjutsar

Enligt bildningsnämndens direktiv har elever med över fem kilometers skolväg rätt till skolskjuts.

De skolskjutsberättigade eleverna använder, i enlighet med kommunstyrelsen beslut (30.5.2005 / § 164), smartkort för sina skolresor.

Smartkortet stämplas i bussen.

Eleverna ersätter själva kostnaden för införskaffande av nya smartkort ifall det ursprungliga kortet söndrats, tappats bort eller försvunnit

Bussstider läsåret 2019-2020


Det nya läsåret inleds tisdagen den 13.8.2019, kl. 9.15.

Busstidtabell söderifrån:

Jakobstad      kl.  8.15

Furuholmen/Vikarholmen     kl. 8.25

Risö              kl. 8.30

Busstidtabell norrifrån:

Baltic      kl. 8.32

Finholm  kl. 8.40

Västerby   kl. 8.40

Gertruds    kl. 8.50

 

 

(Sidan uppdaterad 05.08.2019, kl 10:40)