Studiehandledning

Eleverna i åk 9 har PRAO vecka 44 (26-30.10.2020) och vecka 5 (1-5.2.2021). Det är bra att i god tid fundera var en intressant och lärorik arbetsplats kan hittas. Det bästa är att eleven själv hittar sin PRAO-plats men vårdnadshavarens stöd är värdefullt. Givetvis hjälper studiehandledaren vid behov.

Under läsåret kommer åk 9 att besöka skolor på andra stadiet.

Tisdagen den 19 januari 2021 kl 18.30 hålls ett elev/föräldramöte på Cronhjelmskolan. Tillfället är obligatoriskt för alla elever i åk 9. Vid detta tillfälle har eleven och vårdnadshavaren möjlighet att tillsammans ta del av de utbildningsmöjligheter som finns i vår nejd på andra stadiet.

Valet av fortsatt utbildning (GEA) infaller under våren. Valet görs i skolan efter att elev och vårdnadshavare tillsammans bestämt vilken utbildning eleven skall söka till. Innan det egentliga valet görs kommer eleverna i åk 9 även att göra sk provval under sthl-lektionen.

Årskurs 8 har elevhandledning i period 3, alltså efter sportlovet. Då bekantar eleverna sig bl.a. med olika yrken och branscher. De får också lära sig hur utbildningssystemet i Finland ser ut.

Eventuella frågor kan riktas till

Åsa Bodö (tf. studiehandledare)

via Wilma,

tel 050 4125024

e-post asa.bodo (at) edu.larsmo.fi

(Sidan uppdaterad 15.02.2021, kl 15:40)