Vänelevsverksamhet

Väneleverna antar vänelevsuppdraget genom att godkänna de uppgifter som nämns i vänelevskontraktet. Väneleverna får stöd och hjälp av vänelevshandledarna. Vänelevsgruppen träffas regelbundet.

Vänelever 2021-22


Åk 9

Björkskog Vilma
Byggmästar Alma
Hannula Meja
Sandberg Rebecca
Sundelin Emmi
Wiik Emma

 

Åk 8

Andersson Emilia
Asplund Nea
Benton Lilja
Björkskog Silvia
Gäddnäs Ellen
Nynäs Edith


Vänelevshandledare 2021-22:
Victoria Jacobson
Jennie Flink

  

VÄNELEVSKONTRAKT

Härmed förbinder jag mig att vara vänelev läsåret 2021-22 och godkänner alla de uppgifter som uppdraget medför.

Till detta hör bland annat att jag skall:

• visa hänsyn mot alla; dvs. både mot alla elever i åk 7-9 samt mot lärare och övrig personal (t.ex. genom att hälsa på andra, bry mig om och hjälpa andra)

• föregå med gott exempel, t.ex. genom att följa skolans ordnings- och trivselregler

• medverka till att göra skolan och skolvägen till en trygg plats för alla (t.ex. genom att sätta mig bredvid ensamma t.ex. i matsalen, korridoren, bussen osv. samt prata med ensamma elever och ta med dem i gemenskapen)

• förebygga mobbning (t.ex. säga till om någon knuffas, retas, bråkar…)

• bidra till att det är en god stämning i skolan (t.ex. genom att ordna olika rastaktiviteter)

• vara med och ordna program för de nya sjuorna (t.ex. vänelevsdagen och program med min vänklass).

Att vara vänelev är ett förtroendeuppdrag! Jag hjälper de nya sjuorna att komma till rätta i skolan, men finns även till för övriga elever i skolan.

Som vänelev får jag inte:
• döma andra efter utseende, beteende, åsikter eller fritidsintressen
• använda ett ovårdat eller kränkande språk
• mobba

Som vänelev har jag
anmälningsplikt, d.v.s. skyldighet att berätta åt någon vuxen i skolan om jag känner till mobbning eller om jag misstänker att någon är utsatt för mobbning.
tystnadsplikt, d.v.s. jag berättar inte vidare åt andra vad vi diskuterat inom vänelevsgruppen.

Ifall jag hamnar att vara frånvarande från lektioner p.g.a. vänelevsuppdraget meddelar jag själv läraren. Dessutom tar jag själv reda på läxor från de missade lektionerna.

Om jag bryter mot detta kontrakt samtalar vänelevshandledarna med mig och jag får i uppdrag att bättra mig. Lyckas jag inte med detta upphör mitt vänelevsuppdrag.

LYCKA TILL!
ö. vänelevshandledarna

(Sidan uppdaterad 03.09.2021, kl 10:32)