Verksamhetsidé och värdegrund

Cronhjelmskolans verksamhetsidé:

”I vår skola samarbetar alla och tar personligt ansvar”

Övergripande tema och helhetsskapande undervisning för läsåret 2021-22:

”Vi bygger för framtiden

Fenomen i undervisningen:

Under läsåret genomförs den fenomenbaserad undervisningen jämsides i alla tre årskurserna. Fenomenrubrikerna fördelas över läsåret enligt följande:

 Period 1                       Back to Basics! Studieteknik, vardagsrutiner, osv.

Period 2                       Kunskap är coolt!

Period 3                       Kreativitet med sikte på framtiden (ny teknik, nya    kunskapsområden, mm).

           

Helhetsskapande undervisning:

Lärarna vid Cronhjelmskolan kommer under fenomenveckorna att samarbeta ämnesövergripande under det specifika temat kring Vi bygger för framtiden

Samplanering 2021-2022:

10 timmar samplanering reserveras för olika projektgrupper, där lärarna kan välja deltagande enligt eget intresse. Teman för de olika projektgrupperna är:

 

·  Drogförebyggande arbete

    PEPP-material, temaföreläsningsrmaterial,  etc                                                                 

· Rörelse och motion

   Uppmuntra till rörelseglädje, rörelse i vardagen, osv.

 · RUFA 

  Rätt sorts utmaning för alla elever. Vad gör vi för att stötta, berika, uppmuntra, osv.      

 · Familjevänlig skola

   Öppet Hus tillfällen, samarbete mellan hemmen och skolan                                   

· Kultur i skolan      

   Läsning, musik, teater, konst, film, mm.

 · VETE     

   Vett och Etikett, Tolerans, Etik.

 

3 timmar samplanering reserveras för ämnesvis planering. Schemaläggs i början av varje period.

 

 Värdegrund

”Varje elev är unik.

Varje elev har rätt till god undervisning
i en trygg och stimulerande lärmiljö
präglad av jämlikhet, delaktighet och
personligt ansvar.

Möten med olika kulturer och tänkesätt
stärker både den egna identiteten
och respekten gentemot andra.”

(Godkänd av nämnden för barnomsorg och bildning 29.01.2015/ § 14)

(Sidan uppdaterad 09.08.2021, kl 09:57)