Verksamhetsidé och värdegrund

Cronhjelmskolans verksamhetsidé:

”I vår skola samarbetar alla och tar personligt ansvar”

Övergripande tema och helhetsskapande undervisning för läsåret 2022-23:

”Tillsammans bygger vi en hållbar framtid.”

Temadag/-eftermiddag/-vecka och/eller ämnesövergripande projekt ordnas kring detta fokusområde.

Samplanering 2022-2023:

Samplaneringen slås ut på hela läsåret i stället för veckovis som tidigare. Den bör planeras genast i början av läsåret. En samplaneringstimme är 60 minuter (FSL, Info om samplanering). Totalt för tillsvidare anställda i kommunala grundskolor är samplaneringen högst 120 timmar.

10 timmar samplanering reserveras för olika projektgrupper (de är två-åriga), där lärarna kan välja deltagande enligt eget intresse. Teman för de olika projektgrupperna är:

 

· Hälsa- och rörelsegruppen
Rörelse, fysisk och psykisk hälsa, drogförebyggande arbete, utsatthet bland barn och unga

 

· RUFA
Rätt sorts utmaning för alla elever, vad gör vi för att stötta, berika och uppmuntra, studieteknik, studiemotivation, läsförståelse, essäsvar, inkludering av minoriteter, internationellt samarbete

 

· Familjevänlig skola
Samarbete mellan hemmen och skolan, skoltrivsel, främjande av skolnärvaro

 

· Kulturgruppen
Kulturella evenemang (teater, bio, konsert), lästeman, konst, musik och andra inslag i skolvardagen

 

· VETE
Vett och Etikett, Tolerans, Etik, fördomar, internationellt samarbete, minoriteter, bordsskick, netikett, nedskräpning

 

3 timmar samplanering reserveras för ämnesvis planering. Schemaläggs i början av varje period.

 Värdegrund

”Varje elev är unik.

Varje elev har rätt till god undervisning
i en trygg och stimulerande lärmiljö
präglad av jämlikhet, delaktighet och
personligt ansvar.

Möten med olika kulturer och tänkesätt
stärker både den egna identiteten
och respekten gentemot andra.”

(Godkänd av nämnden för barnomsorg och bildning 29.01.2015/ § 14)

(Sidan uppdaterad 12.08.2022, kl 13:55)