Verksamhetsidé och värdegrund

Cronhjelmskolans verksamhetsidé:

”I vår skola samarbetar alla och tar personligt ansvar”

Övergripande tema och helhetsskapande undervisning för läsåret 2018-19:

”Jag, en världsmedborgare”

Fenomenvecka:

Under läsåret genomförs en fenomenvecka i åk 7 (vecka 5) och en vecka i åk 8 (vecka 44) under ovannämnda övergripande tema.

Helhetsskapande undervisning:

Lärarna vid Cronhjelmskolan kommer under de två fenomenveckorna att samarbeta ämnesövergripande under det specifika temat kring Jag, en världsmedborgare. Vi kommer även att sträva till ämnesövergripande samarbete under hela läsåret 2018-2019. Två fortbildningstillfällen á 3 timmar kommer att ägnas åt helhetsskapande undervisning.

Värdegrund

”Varje elev är unik.

Varje elev har rätt till god undervisning
i en trygg och stimulerande lärmiljö
präglad av jämlikhet, delaktighet och
personligt ansvar.

Möten med olika kulturer och tänkesätt
stärker både den egna identiteten
och respekten gentemot andra.”

(Godkänd av nämnden för barnomsorg och bildning 29.01.2015/ § 14)

(Sidan uppdaterad 13.02.2019, kl 11:12)