Elevvård

Elevvårdens uppgift är att fungera som stöd för elevens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

I skolorna verkar s.k. elevvårdsteam som består av personer verksamma inom skolsamfundet: rektor, specialklasslärare, skolhälsovårdare, studiehandledare (åk 7-9), lärare, klasslärare eller klassföreståndare och om möjligt även skolpsykolog och skolkurator.

Gruppen sammanträder regelbundet för att diskutera, koordinera, utveckla samt vid behov vidta ågärder inom ramen för elevvårdsverksamheten.

 

(Sidan uppdaterad 10.01.2022, kl 11:26)