Elever

Elever webb

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna

Holm skola har läsåret 2019-2020  189 skolelever och 36 förskolebarn. Totalt är det  225 barn som under innevarande läsår får sin  grundläggande utbildning i Holm skola och förskola.

Förskolan: Christel Fagerudd och  Saija Rankala, 36  förskolebarn

Årskurs 1:  Marianne Svenfelt och Emilia Holmberg 33 elever
Årskurs 2:  Minna Sandler och Matts Pettersson 36 elever
Årskurs 3:  Lena Lindqvist 25 elever                                                               
Årskurs 4:  Eivor Mattsson och Kim Ahlgren 35 elever
Årskurs 5:  Sara Uunila 25 elever
Årskurs 6:  Catrine Gödda och Anders Holmberg 35 elever

     

Förskolpersonalen nås på tel. 7857262 eller 044 7877472

Skolornas lärare och skolgångsbiträden nås på tel. 7857260

Skolans rektor nås på tel. 7857269 eller 050 5300375

(Sidan uppdaterad 06.08.2019, kl 08:59)