Elever

Elever webb

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna

Holm skola har läsåret 2020-2021  192 skolelever och 38 förskolebarn. Totalt är det  230 barn som under innevarande läsår får sin  grundläggande utbildning i Holm skola och förskola.

Förskolan: Saija Rankala och Terese Grankulla, 38  förskolebarn

Årskurs 1:   Lena Lindqvist och Eivor Mattsson, 34 elever
Årskurs 2:  Marianne Svenfelt  och Emilia Holmberg, 35 elever
Årskurs 3:  Minna Sandler och Daniela Sandström, 36 elever                                                                
Årskurs 4:  Anders Holmberg, 25 elever
Årskurs 5:   Kim Ahlgren  och Joanna Järn, 36 elever
Årskurs 6:  Sara Uunila, 25 elever

     

Förskolpersonalen nås på tel. 7857262 eller 044 7877472

Skolornas lärare och skolgångsbiträden nås på tel. 7857260

Skolans rektor nås på tel. 7857269 eller 050 5300375

(Sidan uppdaterad 03.08.2020, kl 10:00)