Elever

Elever webb

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna

Holm skola har läsåret 2021-2022  199 skolelever och 25 förskolebarn. Totalt är det  224 barn som under läsåret får sin  grundläggande utbildning i Holm skola och förskola.

Förskola 25 förskolebarn
Åk 1 36 elever
Åk 2 32 elever
Åk 3 35 elever
Åk 4 36 elever
Åk 5 26 elever
Åk 6 35 elever

 

     

Förskolpersonalen nås på tel. 7857262 eller 044 7877472

Skolornas lärare och skolgångsbiträden nås på tel. 7857260

Skolans rektor nås på tel. 7857269 eller 050 5300375

(Sidan uppdaterad 03.08.2021, kl 15:10)