Elever

Elever webb

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna

Holm skola har läsåret 2018-2019 178 skolelever och 36 förskolebarn. Totalt är det 214 barn som under innevarande läsår får sin grundläggande utbildning i Holm skola och förskola.

Förskolan: Christel Fagerudd och Saija Rankala, 36 förskolebarn
Årskurs 1: Minna Sandler och Matts Pettersson 36 elever
Årskurs 2: Lena Lindqvist och Eivor Mattsson 25 elever
Årskurs 3: Marianne Svenfelt och Emilia Holmberg 36 elever
Årskurs 4: Sara Uunila 25 elever
Årskurs 5: Anders Holmberg och Catrine Gädda 35 elever
Årskurs 6: Kim Ahlgren 21 elever

Förskolpersonalen nås på tel. 7857262 eller 044 7877472
Skolornas lärare och skolgångsbiträden nås på tel. 7857260
Skolans rektor nås på tel. 7857269 eller 050 5300375

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 13:02)