Elevvård

Elevvard webb2

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevvård

Elevernas väl tas om hand av tre olika grupper inom elevvården

Elevhälsogruppen

Elevhälsogruppen har hand om frågor som gäller skoltrivsel, miljöfrågor, trygghet och säkerhet samt delaktighet. Till denna grupp hör skolans rektor, specialläraren, skolkuratorn, skolhälsovårdaren och vid behov skolpsykologen. Gruppen samlas en gång per termin och koncentrerar sig på förebyggande arbete då det gäller elevvården. I Holm skola samarbetar kiva-teamet med elevhälsogruppen. Kiva-arbetet fokuserar på förebyggande arbete, och alla elever i skolan får möjlighet att diskutera med kiva-teamet och fundera över sin egen trivsel och vad de själva kan göra för att vara vän och få vänner.

Målet är att skapa en trygg och sund studie- och arbetsmiljö och en god skolgemenskap, för alla i skolan.

Expertgrupp inom pedagogik 

Expertgruppen inom pedagogik består av skolans rektor, specialläraren, berörda klasslärare, skolkuratorn, skolhälsovårdaren och skolpsykologen. Denna grupp har hand om trestegsstödet. I denna grupp diskuteras också speciella undervisningsarrangemang, skolfrånvaro och disciplinära åtgärder.

Gruppen fungerar i nära samarbete med hemmen. Expertgruppen följer med varje enskild elevs utveckling och framgång. Eventuella störningar i inlärningen kartläggs så fort som möjligt och åtgärder vidtas efter behov. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden.

Expertgrupp inom elevhälsa

 Expertgruppen inom elevhälsa tillsätts specifikt för varje enskilt fall. Gruppen bör vara yrkesövergripande. Ansvarspersonen är den som sammankallar gruppen, och gruppen möts när behov föreligger, och berörda elevs hem är vidtalade och har gett sitt medgivande.

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 03.08.2020, kl 10:04)