Frånvaro

Franvaro larsmowebb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När en elev är sjuk

En elev som är sjuk bör vara hemma och tillfriskna. Om barnet är sjukt och inte kan delta i skoldagen önskar vi att vårdnadshavarna meddelar om detta per telefon 06-7857260 eller 044-7877473, innan barnets skoldag  börjar.

När en elev behöver annan ledighet

För en kortare period, en resa eller annat mera kortvarigt evenemang kan en elev befrias från undervisning. Blankett för ledighetsanhållan riktas till skolan om det gäller en frånvaroanhållan som inte överstiger 2 veckor. När en elev är frånvarande på grund av reseledighet ansvarar vårdnashavaren för att skoluppgifterna som läraren gett blir utförda.

Vid längre frånvaro riktas anhållan till nämnden för barnomsorg och bildning i Larsmo.

Anhållan om lov

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 12:58)