Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter webb

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalen

Personalen nås  via Wilma och per e-post enligt  fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Förskolpersonalen nås på tel. 7857262 eller 044 7877472

Skolornas lärare och skolgångsbiträden nås på tel. 7857260

Skolans rektor nås på tel. 7857269 eller 050 5300375

Förskolan:
Christel Fagerudd, Saija Rankala och Ilse Nynäs
Emilia Boström och Pia Grankulla

Skolan:
Åk 1 Marianne Svenfelt och Emilia Holmberg
Åk 2 Minna Sandler och Matts Pettersson
Åk 3 Lena Lindqvist
Åk 4 Eivor Mattsson och Kim Ahlgren
Åk 5 Sara Uunila
Åk 6 Catrine Gädda och Anders Holmberg

Övriga lärare:
Maria Vikström
Hanna Snårbacka
Frida Björklund-Mäenpää
Terese Grankulla
Gerd Rosenberg

Specialundervisning:
Johanna Karvonen, speciallärare
Susanne Enqvist, elevassistent åk 1-6
Mikaela Ahola, elevassistent åk 1-6
Emma-Sofia Hjulfors,elevassistent åk 1-6
Evelina Löfs, elevassistent åk 1

Föräldraföreningen

Föreningens ordförande är Michaela Fagerudd tel. 0407216290

Eftis

Eftis och morris verkar i förskolans fastighet. Mera information om morgon- och eftermiddagsverksamhet finns på kommuns webbsida.

Kontakt med eftispersonalen får man på tel. 06-7857262.
Chefen för barnpedagogik, Malin Källman nås på tel. 044-7877400 eller 06- 7281480

 
            
               
                  
                        
                       

 

(Sidan uppdaterad 05.08.2019, kl 11:03)