Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter webb

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalen

Personalen nås  via Wilma och per e-post enligt  fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Förskolpersonalen nås på tel. 7857262 eller 044 7877472

Skolornas lärare och skolgångsbiträden nås på tel. 7857260

Skolans rektor nås på tel. 7857269 eller 050 5300375

 

Förskolan:
Christel Fagerudd
Saija Rankala
Ilse Nynäs
Sabina Saarinen
Angelica Liljekvist

 

Skolan:  
Åk 1 Minna Sandler och Matts Pettersson
Åk 2 Lena Lindqvist och Eivor Mattsson
Åk 3 Marianne Svenfelt och Emilia Holmberg
Åk 4 Sara Uunila
Åk 5 Anders Holmberg och Catrine Gädda
Åk 6 Kim Ahlgren

        

Övriga lärare:  
Maria Vikström timlärare
Hanna Snårbacka timlärare
Terese Grankulla timlärare
Gerd Rosenberg  rektor

 

Specialundervisning:  
Johanna Karvonen speciallärare
Jessica Häger specialbarnträdgårdslärare
Susanne Enqvist elevassistent åk 1-6
Mikaela Ahola elevassistent åk 1-6
Sol-Britt Sundqvist elevassistent åk 1-6Föräldraföreningen

Föreningens ordförande är Michaela Fagerudd tel. 0407216290

Holm hem och skola förening
Ordförande:
Michaela Fagerudd
Söderholmsvägen 91
68570 larsmo
040 7216 290
michaela_lindholm@hotmail.com

Eftis

Eftis och morris verkar i förskolans fastighet. Mera information om morgon- och eftermiddagsverksamhet finns på kommuns webbsida.

Förskoleftis 044-7217602
Skoleftis 044-7217631

Kontakt med eftispesonalen får man på tel. 06-7857262.
Chefen för barnpedagogik, Malin Källman nås på tel. 044-7877400 eller 06- 7281480

 
            
               
                  
                        
                       

 

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 13:02)