Skolans verksamhet

Skolans verksamhet webb

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrund

Vi önskar att verksamhetskulturen i Holm skolas ska kännetecknas av en tillitsfull och öppen skolatmosfär och ett välstrukturerat och lustfyllt lärande. Vi har en positiv förväntan på varandra och strävar efter att hålla en respektfull  kommunikation mellan alla parter i skolan.

Kunskapsivern lever i ett uppmuntrande klimat och vi fokuserar på att se styrkorna och möjligheterna. Den grundläggande utbildningen utgör grunden för livslångt lärande och för en positiv personlighetsutveckling. Lärmiljön är flexibel och omfattar även närsamhället.

Verksamhetsidé

Vi vill arbeta för att ge eleverna möjlighet att få en god självkänsla som visar sig i kommunikationsförmåga, social kompetens, förmåga att ta initiativ, fördomsfrihet, företagsamhet, samt skapande och kreativitet.

I Holm skola betonar vi respekt och ansvar.

Läsårets tema

"Tända stjärnor" är vårt fokusområde under läsåret 2021-2022. Att tända stjärnor innebär för oss att känna oss själva, våra värderingar och våra styrkor. Vi vill lära oss att arbeta emot våra mål och göra val utifrån oss själva för att bli trygga och välmående tillsammans. 

 

(Sidan uppdaterad 03.08.2021, kl 15:09)