Skolbiblioteket

Skolbiblioteket webb

 

 

 

 

 

 

 

 

I Holm skola finns ett välfungerande skolbibliotek. Biblioteket har en central plats i skolans verksamhet, och antalet utlånade titlar är i nuläget ca 12 500 per år. I biblioteket kan man låna böcker under skoltid. Man kan låna böcker för skolbruk, läsning, forskning och för hemmabruk. Vårt eget bibliotek spelar en central roll när vi arbetar med utveckling av läsförståelse och när eleverna utvecklar sig till stjärnläsare med hjälp av lässtrategier.  Samma lånekort gäller i kommunens samtliga bibliotek. Vårt bibliotek har numera ett självutlåningssystem och regler angående utlåningen hittar du på bibliotekets hemsida (www.fredrika.net/larsmo).

Ansvarig lärare för skolbiblioteket är Marianne Svenfelt.

 

(Sidan uppdaterad 05.08.2019, kl 11:03)