Skolhälsovård

Skolhalsovard webben

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsovården

Malmska hälso- och sjukvårdsområde, tel: 7861111 (växel)
Mottagning: Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Skolhälsovården är en del av kommunens basservice och hör under social och hälsovårdsverket.
Skolhälsovårdaren arbetar i första hand förebyggande, gör hälsoundersökningar, håller vid behov lektioner i hälsofostran och finns till för eleverna.
På skolmottagningen utförs även enklare sjukvårdsåtgärder och vaccinationer enl. direktiv från Institutet för hälsa och välfärd (THL).
Skolhälsovården är också en länk mellan skolan, hemmet och olika instanser. Frågor som tas upp kan vara av både fysisk och psykisk art.
Skolhälsovårdaren kan också konsultera läkare vid behov skolhälsovårdaren strävar till att årligen träffa varje elev.
I åk 1 och 5 görs omfattande hälsoundersökningar av både skolhälsovårdare och läkare.

Skolhälsovårdare: Monica Calrén
Skol- och studerande telefonrådgivning är öppen vardagar kl. 8-9 och kl. 14-15, telefonnummer är 06-7861235

Tandvården

Ledande HVC-tandläkare
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad tel. 7861307 (direktnr)
Juhani Salparanta tel. 7861302 (kansli)

Larsmo tandklinik, Norra Larsmovägen 60, 68570 Larsmo

Tandläkare:
Inger Ahlnäs tel. 7281102
Riitta Schauer

Tandhygienist:
Yvonne Norrlin tel. 7281172
Gunda Dalheim- Wik

 

(Sidan uppdaterad 20.04.2021, kl 10:01)