Skollunchen

Näringscentralen i Larsmo finns vid Cronhjelmskolan, Norra Larsmovägen 60, 68570 Larsmo. Näringscentralens chef är Karola Dahlbacka, tel.  044-7877288

I Holm skolas utdelningskök arbetar Lena Vestman, tel. 06-7857261

Skolmåltiden planeras så att näringsrekommendationerna uppfylls om eleven äter måltiden med sallader, huvudrätt, bröd och mjölk. Om eleven äter bara delar av den mat som serveras blir måltiden inte tillräckligt mångsidig. Skolmåltiden ska ge den energi som behövs för att eleven ska orka vara pigg och allert under hela skoldagen. Skolmåltiden kompletterar den mat man får i hemmen och utgör således en grund för elevens hälsa och för befrämjandet av goda matvanor.

I Holm skola har vi en självserveringslinje, där eleverna tar maten själva. Elever och barn med allergier eller specialdieter skall uppvisa intyg av läkare/hälsovårdare till Cronhjelmskolans kök.

Barnen äter i fyra  turer, kl. 10.35 -10.55, 10.55 – 11.15, 11.20-11.45 och 11.35-12.00

Förskolbarnen har den sista matturen, kl. 11.35 -12.00

(Sidan uppdaterad 03.08.2021, kl 15:19)