Skoltrivsel

Skoltrivsel webben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoltrivsel i Holm skola

Vårt mål är att Holm skola ska vara en skola där vi alla mår bra, dit vi alla går med glädje och där vi alla har möjlighet att utvecklas.  Skolan har ett kiva-team som behandlar eventuella mobbningsproblem. Teamet består av Sara Uunila, Minna Sandler och Marianne Svenfelt. Vi strävar efter att ha en nära kontakt till föräldrarna och önskar ett gott samarbete mellan skolan och hemmen. När inget mobbningsärende föreligger använder teamet sin tid  för att ge alla  skolans elever möjlighet att få komma och prata med en vuxen, kring skoltrivsel, välmående och vänskap. På detta sätt vill vi förebygga mobbning, stärka barnens självkänsla och skapa grunden för en skola där alla mår bra.

Våra trivselregler

  1. Vi respekterar och visar hänsyn mot alla i skolan.
  2. Vi tar hand om varandra.
  3. Vi ger varandra arbetsro.
  4. Vi håller ordning omkring oss.
  5. Vi är ute på rasterna och avlägsnar oss inte från skolans område utan lärares lov.
  6. Vi är aktsamma om våra egna, kamraternas och skolans saker.
  7. Vi kommer i tid till skolan och har med oss nödvändigt material
  8. Vi gör ingenting som kan skada oss själva eller andra.
  9. Vi har ett sådant bordsskick att måltiden blir trivsam för alla.
  10. Vi går hem då skoldagen är slut.

Elevkåren

 

I Holm skolas elevkårs styrelse ingår 2 elever från varje årskurs 3-6, d.v.s. 8 elever. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och medlemmar. Elevkåren träffas den första onsdagen i varje månad kl 12.00 för att diskutera olika ärenden som skolans elever behöver få vara med och påverka. Det kan vara förslag på rastaktiviteter eller undervisningshelheter, anskaffning av lekredskap, förslag på klubbverksamhet o.s.v.

Läsåret 2020-2021  fungerar Lena Lindqvist som handledare för elevkåren. Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår. Genom elevkåren har eleverna ett demokratiskt organ för att försvara elevernas fri- och rättigheter, representera eleverna vid beslutsfattande i skolan och ordna olika evenemang för elevernas trivsel.

Samarbetsdokument

I skolan har vi gjort upp ett samarbetsdokument där vi angett vilka uppgifter lärarna har i sin undervisning och i samarbetet med barnen och föräldrarna. På samma sätt finns i dokumentet antecknat vilka uppgifter eleverna har att sköta när det gäller skolarbetet. Föräldrarnas uppgifter när det gäller att stöda sitt barn i skolgången finns också angivna.

Länk till Holm skolas samarbetsdokument finns här

Klubbverksamhet

Skolans klubbverksamhet definieras i lagen om grundläggande utbildning och i grunderna för läroplanen. Klubbverksamheten är avsedd för elever i årskurs 1-6 i vår skola.

Skolans klubbverksamhet är alltid avgiftsfri och frivillig.

Skolan strävar efter att arrangera klubbarna i anslutning till skoldagen.

 

 

(Sidan uppdaterad 03.08.2020, kl 10:19)