Näs skola

bild 3bild 4

Kontaktuppgifter:

Näsvägen 19

68560 Eugmo

Lärarrummet: (06) 7282042/ 044-7217460

Rektor: (06)7282092

Fastighetsskötare: 044-7217042

e-post; nas.skola@edu.larsmo.fi/ förnamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Skolans WILMA:https://larsmo.starsoft.fi

(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)