Näs hem och skola

I Näs finns en hem och Skola-förening som är religiöst och politiskt obunden. Målet med föräldrarnas aktivitet inom Hem och Skola-föreningen är att:

  • främja samarbetet mellan skolan och hemmen
  • stödja skolan och hemmen i deras strävan att ge barnet en god uppväxtmiljö
  • företräda föräldraopinionen i skolfrågor

Föreningen bär årligen upp en medlemsavgift om 10 € per familj. Alla medlemmar får tidningen "Vi och vår skola" som utdelas via skolan.

Ordförande Alf Grankulla 
Västerbyvägen 319
68560 Eugmo 
Tel.044 7966421
alf.grankulla@gmail.com

 

 

(Sidan uppdaterad 16.03.2020, kl 08:32)