Skolans profil och verksamhetsidé

 

bild 4Att gå i Näs skola skall vara en förberedelse att ta emot alla de utmaningar den unga människan kommer att möta senare i livet.

Vi vill ge eleverna en bra start i skolan genom att satsa på läsning och skrivning. De som går i Näs skola ska få en stabil grund att stå på. Denna grund skall bestå av både teoretisk och praktisk kunskap.

I övrigt präglas undervisningen av sunda värderingar, fostran i samlevnad samt närheten till naturen och skärgården. Det är roligt att gå i Näs skola.

 

Detta förverkligar vi genom att:

  • satsa på små grupper i modersmål i de lägre årskurserna
  • erbjuda en omväxlande och modern undervisning
  • lärare tar del av aktuell fortbildning
  • använder oss av de möjligheter som datorer och annan medieteknik erbjuder
  • tar vara på de resurser som finns i skolans omgivning och närsamhället
  • konst- och färdighetsämnen skall ha tillgång till goda material och verktyg
  • de elever som inte av någon orsak hinner lära sig i samma takt som klasskamrater får effektiva stödåtgärder
(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)