Trivselregler

1. Vi ger varandra arbetsro.

- vi pratar inte på lektionerna om sådant som inte hör till ämnet.

2. Vi är vänliga och visar varandra hänsyn och tolerans.

- vi avänder ett vårdat språk i alla situationer.

3. Vi är artiga och visar lydnad gentemot skolans lärare och övriga anställda.

4. Vi håller snyggt omkring oss både inne och ute.

- vi ställer skolväskor, kläder, skor på för dem avsedd plats.

- vi städar efter oss i alla undervisningsutrymmen (klassen, omklädningsrum, gymnastiksal och slöjdsal)

5. Vi iakttar ett gott bordsskick och ger varandra matro.

- vi äter med gaffel och kniv och låter maten tysta munnen.

- vi smakar av allt som serveras.

6. Vi är aktsamma om skolans och kamraternas saker. Det som vi söndrat ersätter vi.

7. Vi tar inte med sådant som kan verka störande på skolarbetet.

- mobiltelefoner används inte i skolan.

- inget godis eller tuggummi tas med till skolan.

8. Vi är ute på rasterna och anpassar klädsel efter väderlek.

- vi går genast ut vid lektionens slut.

vi avlägsnar oss inte från skolans område.

9. Vi utsätter varken oss själva eler andra för fara.

- vi kastar inte stenar, snöbollar eller annat som kan skada någon.

- lekredskapen används på rätt sätt.

10. Vi far hem efter skoldagens slut.

- vi följer trafikreglerna på skolvägen.

- cyklister använder cykelhjälm.

- cyklar och sparkstöttingar används inte på rasterna.

(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)