Risö skola

Risö skola logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Risö skola! 

Besöksadress:

Storströmsgränden 28, 68570 Larsmo

Telefon:

Rektor Kari Rönnqvist 06 7285237

Lärarrum 06 7285 237

Förskolan 044 7217 515

Köket 06 7285 227

E-post:

fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Wilma

Arbetsdagar 2020-2021

(Sidan uppdaterad 02.06.2020, kl 10:44)