Arbetsdagar och lektionstider

Läsåret 2022-2023 börjar tisdagen den 16 augusti 2022 kl. 9.00 och avslutas lördagen den 3 juni 2023.

 

Lektionstiderna

Tider Lektioner
08:00-08:45 Lektion
09:00-09:45 Lektion 
10:00-10:45 Lektion 
11:00-11:15 Matrast
11:15-12:00 Lektion 
12:00-12:15 Matrast
12:15-13:00 Lektion 
13:15-14:00 Lektion 

Varje elevers personliga schema finns att tillgå för vårdnadshavarna via webbportalen Wilma

(Sidan uppdaterad 19.10.2022, kl 12:57)