Elever

Risö skola har läsåret 2022-2023 169 skolelever och 34 förskoleelever. Totalt är det 203 barn som under läsåret får sin grundläggande utbildning i Risö skola och förskola.

Förskola 34
Åk 1 30
Åk 2 25
Åk 3 35
Åk 4 21
Åk 5 36
Åk 6 22

Förskolepersonalen nås på tel. 044-7217515

Skolans lärare och skolgångsbiträden nås på tel. 7285237

(Sidan uppdaterad 19.10.2022, kl 12:43)