Risö skolas händelsekalender

JANUARI

7.1.    Vårterminen inleddes kl 09.00

9.1.    Wava-institutet höll instrumentpresentation för skolans elever

23.1.   Cirkuskalasets cirkus-workshops samt cirkusshow för åk 1-6

29.1.   Åk 3 besökte simhallen i Jakobstad, HoS-föreningen stod för transportkostnaderna

 

FEBRUARI

4.2.    Åk 3 och 5 besökte simhallen i Jakobstad

5.2.    Åk 3 besökte simhallen i Jakobstad, HoS-föreningen stod för transportkostnaderna

7.2.    Åk 1 och 6 besökte simhallen i Jakobstad

10.2.   Åk 2 och 4 besökte simhallen i Jakobstad

12.2.   Vändagskväll vid skolan i samarbete med Hem- och skolaföreningen

13.2.   Elever deltog i Österbottens skildmästerskap i Nykarleby, arrangerat av Skolidrottsförbundet och If Minken

14.2.   Åk 1 och 6 besökte simhallen i Jakobstad

19.2.   Åk 3 besökte simhallen i Jakobstad, HoS-föreningen stod för transportkostnaderna

 

MARS -  APRIL

3.3.    Åk 2 och 4 besökte simhallen i Jakobstad

9.3.    Åk 3 och 5 besökte simhallen i Jakobstad

10.3.   Nejdmästerskap i skidåkning åk 3-6, Vestersundsby

18.3.   Skolan och förskolan övergick till distansundervisning pga Covid-19 –pandemin. De elever i åk 1-3 vars vårdnadshavare arbetade i branscher kritiska för samhällsfunktioner hade möjlighet till närundervisning, samt elever med särskilt stöd i åk 4-6. Fr o m den andra veckan minskades branschkraven, men hemmen uppmanades fortsättningsvis hålla eleverna hemma så långt som möjligt.

 MAJ

26.5.   Åk 6 besökte Cronhjelmskolan

19.5.   Besökskväll för blivande förskolebarn och deras vårdnadshavare, Risö förskola

26.5.   Utfärder i närmiljön för samtliga årskurser

27.5.   Blivande elever i åk 1 besökte skolan och träffade sina lärare

29.5.   Förskolans avslutning med betygsutdelning.

30.5.   Läsåret avslutades med streamad skolgudstjänst från Larsmo kyrka och påföljande betygs- och stipendieutdelning.

 

(Sidan uppdaterad 29.05.2020, kl 10:04)