Risö skolas händelsekalender

 

 

JANUARI

7.1.    Vårterminen inleds kl 09.00

 

FEBRUARI

1.2.     Villa Elba håller Naturskola för åk 4

26.2.   Utedag inför sportlovet

 

MARS

1.3.     Skolans läsprojekt inleds

17.3.   Motionskampanjens lottdragning och prisutdelning

25.3.   HoS-föreningen håller vinterkarneval för F-6

30.3.   Påskvandring för åk 6 vid Larsmo kyrka och församlingshemmet

 

APRIL

1.4.     Skolans läsprojekt avslutas

21.4.   Personal från Cronhjelmskolan på elevbesök

 

MAJ

12.5.   Åk 6 besöker Företagsbyn i Vasa

 

JUNI

1.6.     Besök till Cronhjelmskolan för åk 6

5.6.     Läsåret avslutas

 

 

(Sidan uppdaterad 08.04.2021, kl 15:14)