Risö skolas händelsekalender

JANUARI

7.1.    Vårterminen inleds kl 09.00

FEBRUARI

4.2. Simhallsbesök för åk 1 och 6

7.2. Simhallsbesök för åk 2 och 5

11 -15.2. Temavecka kring tolerans

12.2. Teater Taimine framför pjäsen ”Skolans kung” för åk F-6.

14.2. Vändagskväll vid skolan i samarbete med Hem- och skolaföreningen

18.2. Simhallsbesök för åk 3 och 4

19.2. Larsmoskolornas gemensamma skidtävlingar, Holm idrottscentrum

22.2. Utedag för hela skolan

25.2.-1.3 Sportlov

MARS

7.3.    Skolornas nejdmästerskap i skidåkning, Kronoby

28.3. Simhallsbesök för åk 1 och 6

APRIL

4.4.   Simhallsbesök för åk 1 och 6
8.4.   Simhallsbesök för åk 2 och 5

18.4.  Simhallsbesök för åk 3 och 4

16.4.  Åk 6 besöker företagsbyn i Vasa

29.4.  Hela skolan ser teaterpjäsen ”LasseMajas detektivbyrå” i Smedsby i Vasa. Både inträdesavgifterna samt busskostnader täcks av bidrag från Svenska Kulturfonden.

30.4. Risö Talang 2019 –tävling

MAJ

2.5.    Simhallsbesök för åk 1 och 6

6.5.    Simhallsbesök för åk 3 och 4

7.5.    Förskolans elever samt åk 2 deltar i ”Make it now” –evenemanget på Larsmo torg

8.5.    Skolfotboll för åk 6, grundspelsmatcher i Holm

14.5.   Åk 6 besöker Cronhjelmskolan kl 18.30 tillsammans med vårdnadshavarna

15.5.   Besökskväll för blivande förskolebarn och deras vårdnadshavare, Risö förskola

16.5.   Besöksdag i skolan för blivande ettor och deras vårdnadshavare

17-18.5. Risö skola deltar i Stafettkarnevalen i Alberga, Esbo

20.5.   Förskolans vårfest

22.5.   Idrott i skolan –program från FSI, labyrintorientering, hela skolan

          Åk 3 får simundervisning i Jakobstads simhall

23.5.   Åk 3 får simundervisning i Jakobstads simhall

24.5.   Åk 3 får simundervisning i Jakobstads simhall

          Förskolans vårutfärd, Nykarleby

27.5.   Skolutfärd för åk 5 och 6, Powerpark i Härmä.

28.5.   Besöksdag för åk 6 till Cronhjelmskolan

31.5.   Utelekar samt maskerad för skolans elever och personal.

          Förskolans avslutning med betygsutdelning.

JUNI

1.6.    Läsåret avslutas, med skolgudstjänst i Larsmo kyrka och därefter betygs- och stipendieutdelning i skolan i samband med skolans vårfest.

(Sidan uppdaterad 22.05.2019, kl 11:32)